Nieuws

19 juli 2016

Enkele wegenwerken starten of hervatten direct na het bouwverlof. Hieronder vind je een beknopte stand van zaken; uitgebreidere info is te vinden op Roeselare Bereikbaar:

 

13 juli 2016

Het aanbod

  • De tussenkomst is gratis als het gaat om het redden van dieren in nood. Dit betekent dat het om levende dieren gaat, in nood en dat de tussenkomst urgent is.
12 juli 2016

Tijdens de zomervakantie staat een breed gamma van speelpleinwerkingen, kampen en activiteiten geprogrammeerd. Hierbij een overzicht van enkele uitgelichte en/of nieuwe activiteiten of werkingen.

8 juli 2016

Na de wateroverlast van 30 en 31 mei 2016 hebben de Stad Roeselare en de Provincie West-Vlaanderen de handen in elkaar geslagen om tot een actieplan tegen wateroverlast te komen. Dat actieplan zal van beide besturen inspanningen vragen.

7 juli 2016

Momenteel is in ons land dreigingsniveau drie van kracht. Daardoor is er een verhoogde waakzaamheid bij alle zomerevenementen. Als je een evenement gaat bijwonen, vragen we om geen onnodige bagage mee te nemen. Zo kunnen de strengere toegangscontroles vlot verlopen.

7 juli 2016

Omwille van een technisch probleem in Brussel kon een aantal documenten op het balieplein niet afgeleverd, aangevraagd of aangepast worden.

De problemen zijn intussen opgelost. Je kan terug voor alle documenten op het balieplein terecht.

 

7 juli 2016

Omwille van een technisch probleem in Brussel kan een aantal documenten niet afgeleverd, aangevraagd of aangepast worden.

Waarmee kunnen we voorlopig niet helpen?

30 juni 2016

Op 11 juli, feest van de Vlaamse Gemeenschap, zijn alle stadsdiensten, uitgezonderd de sportaccommodaties gesloten.

Alle stadsdiensten zijn gesloten op 21 juli, de nationale feestdag.

27 juni 2016

De agenda van de gemeenteraadszitting van dinsdag kan je hier lezen. We lichten hier alvast enkele items die ter goedkeuring voorgelegd worden toe.

23 juni 2016

Vlaamse steden moeten samenwerken om de winkelleegstand tegen te gaan! Eén op de tien winkels staat vandaag leeg in Vlaanderen.

  • Plan rijrichting
17 juni 2016

Vrijdag 17 juni gaat de volledig vernieuwde H. Horriestraat weer open voor het verkeer. De stad is dan een aangename winkel-wandelstraat rijker, met ruimere terrassen en bredere en comfortabele voetpaden.

10 juni 2016

In Roeselare kan je de groepswedstrijden (13,18 en 22 juni) van de Rode Duivels bekijken op groot scherm op het Stationsplein en de Botermarkt.

9 juni 2016

Op zaterdag 11 juni starten de inschrijvingen voor de zomeractiviteiten uit de Zapper.