Avondwandeling in de kleiputten van Ploegsteert

In 1976 beslisten de Steenbakkerijen van Ploegsteert om de ontgonnen terreinen als moerasgebied te beheren. De vzw ‘Réserve naturelle et ornithologique de Ploegsteert’ werd opgericht. Vandaag is het natuurreservaat al zo’n 100 ha groot en biedt het onderdak aan 220 verschillende vogelsoorten. Aangepaste beheerwerken houden het water kunstmatig ondiep. Het moerasgebied dat zo ontstaat bevordert de ontwikkeling van planten en ongewervelden, waar leuke soorten als blauwborst, bruine kiekendief, geoorde fuut en tafeleend op af komen. Daarnaast wordt er gericht aan beheer gedaan om te vermijden dat enkele agressieve boom- of plantensoorten het hele gebied zouden overwoekeren. In een volgende fase wil men er ook eilandjes aanleggen, zodat ook steltlopers er een thuis vinden.

Afspraak om 19 u. op de parking bij het kruispunt Lindenstraat-Meiboomlaan in Roeselare voor carpooling (€ 0,05/km) of om 19.45 u. in de Rue du Gheer in Ploegsteert (Le Bizet). Wandelafstand ongeveer 4 km. 

Waar
carpoolplek NP Mandelstreke
kruispunt Lindenstraat-Meiboomlaan , 8800 Roeselare
Wanneer
This event is finished.
Organisatie
Natuurpunt Mandelstreke
Reservatie
Sign Up
Contact
michael.parmentier@hotmail.com
Telefoonnummer: 0483/638.090
Trefwoorden
erkend SCVW, Natuurpunt, natuurbeleving, landschap, Corona-proof
Links
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?