Avondwandeling in de Meetkerkse Moeren

Dit poldergebied was eeuwen geleden een uitgestrekt veenmoeras. In de middeleeuwen werd hier turf gewonnen als brandstof, tot op de onderliggende zandlaag. Pas na de 17e eeuw werd dit gebied in cultuur gebracht. Vandaag vind je er laaggelegen weiden, die door tal van beekjes en slootjes doorsneden zijn.
 
In 1999 kocht het Agentschap voor Natuur en Bos een eerste perceel in de Lage Moeren. Het was de start van een natuurinrichtingsproject onder leiding van de Vlaamse Landmaatschappij. Tussen 2001 en 2009 werden hooilanden, hooiweiden, laantjes en poelen hersteld, en op een aantal waterlopen kwamen stuwen om het waterpeil te verhogen.
 
Dankzij deze werken vinden planten en dieren opnieuw hun plekje in de moeren. Echte koekoeksbloem, vleeskleurige orchis en wilde betram kleuren er de oude graslanden. Verder vind je hier een relatief groot aantal dagvlinders en jaarlijks broeden hier meer dan 30 verschillende vogelsoorten. 
 
Zin om mee op verkenning te gaan? Afspraak om 19 u. op de parking bij het kruispunt Lindenstraat-Meiboomlaan in Roeselare voor carpooling (€ 0,05/km) of om 19.45 u. t.h.v. Oosternieuwweg 1 in Jabbeke.
Waar
hoek Meiboomlaan-Lindenstraat
Meiboomlaan , 8800 Beveren
Wanneer
This event is finished.
Organisatie
Natuurpunt Mandelstreke
Contact
secretaris@natuurpuntmandelstreke.be
Telefoonnummer: 0499/722.224
Trefwoorden
erkend SCVW, Natuurpunt, natuurbeleving, landschap, anbwandelen
Links
x
Kan ik je helpen?