Avondwandeling Vaarttaluds in Moen

Opgelet: Vergeet niet om je in te schrijven voor deze activiteit én breng een mondmasker mee.

De heuvelkam die de waterscheidingslijn vormt tussen het Leie- en het Scheldebekken, werd bij de verbreding van het Kanaal Bossuit-Kortrijk doorsneden. Zo ontstonden er brede taluds die nu een bijzondere flora herbergen. Op de Vaarttaluds vind je kruidenrijk grasland met botanische zeldzaamheden als bitterling, fraai duizendguldenkruid en parnassia, orchideeën als bijenorchis, rietorchis en vleeskleurige orchis, en verschillende soorten wasplaten (bijzondere paddenstoelen).
 
Ook in de vlakbij gelegen ‘Oude Spoorweg’ is de verscheidenheid groot, niet in het minst door de variatie aan droge tot natte biotopen. Onder spontaan gegroeide bosjes gedijen bosanemoon, spekwortel en wilde hyacint, restanten van het vroegere Braebosch op de Keiberg. Op de ondoordringbare klei van het Orveytbos zijn poelen ontstaan die rijk zijn aan amfibieën en waar watervogels komen foerageren.
 
Door deze uitzonderlijke natuurwaarden behoort dit gebied tot Europees beschermde Habitatrichtlijngebieden en de eigenaar, De Vlaamse Waterweg nv, sloot in 2014 een nieuwe beheerovereenkomst met Natuurpunt. Vrijwilligers van Natuurpunt Zwevegem en de mensen van het professionele beheerteam maaien de zongerichte noordoostoever, terwijl op de zuidwestelijke oever en in het door het Agentschap voor Natuur en Bos beheerde Orveytbos Shetlandpony’s grazen.
 
Afspraak om 19 u. op de parking bij het kruispunt Lindenstraat-Meiboomlaan in Roeselare voor carpooling (€ 0,05/km) of om 19.30 u. bij de Sint-Pietersbrug in de Kraaibosstraat in Zwevegem. Breng eventueel een plantengids en een verrekijker mee.
Waar
Roularta
Meiboomlaan 11, 8800 Roeselare
Wanneer
This event is finished.
Organisatie
Natuurpunt Mandelstreke
Reservatie
Sign Up, Sign Up
Contact
peter.hantson@skynet.be
Telefoonnummer: 0486/899.444
Trefwoorden
erkend SCVW, Natuurpunt, planten, mossen en korstmossen, Corona-proof
Links
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?