Daguitstap naar de IJzervallei

Opgelet: Vergeet niet om je in te schrijven voor deze activiteit én breng een mondmasker mee.
 
Vandaag trekken we naar de IJzerbroeken tussen Roesbrugge en Elzendamme.
 
Eerst bezoeken we het Westbroek, een van de ecologisch meest waardevolle deelgebieden in de IJzervallei. De drassige graslanden en winterse overstromingen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op doortrekkende en overwinterende watervogels. Kieviten, smienten en wulpen strijken er in grote groepen neer. Kleine zwanen, slobeenden, wintertalingen en vele andere soorten mengen zich onder dit luidruchtige gezelschap.
 
’s Namiddags verkennen we de mooie omgeving van de als monument beschermde Brouckmolen. De laaggelegen graslanden langs het jaagpad staan er in de winter vaak onder water, tot groot genoegen van heel wat watervogels. Kleine zwanen bijvoorbeeld brengen er vaak een deel van hun wintervakantie door. Tot 2009 werd de laag gelegen weide van 12 ha aan de Gatebeek, die in de jaren 1934-36 werd ingedijkt, elk voorjaar door een pompgemaal droog getrokken. Een saaie, soortenarme graasweide was het resultaat. Bij de herinrichting door de Vlaamse Landmaatschappij werd het oude greppelpatroon hersteld. Daarnaast werd ervoor gekozen om de indijking te behouden, maar werd het pompgemaaltje verwijderd. Sindsdien oefent het gebied een grote aantrekkingskracht uit op steltlopers en watervogels, vooral in de winter en het voorjaar. Het aantal overwinterende watervogels is er spectaculair gestegen en als broedvogel vinden onder meer bergeend, kievit, kluut, meerkoet en slobeend hier hun gading. 
 
Om het aantal soorten vogels dat we vandaag kunnen zien nog wat te verhogen, wandelen we ook nog even door het Eversambos in Elzendamme.
 
Afspraak om 8.30 u. op de parking bij het kruispunt Lindenstraat-Meiboomlaan in Roeselare voor carpooling (€ 0,05/km), of om 9.15 u. aan de kerk van Reninge (Sint-Rectrudiskerk, Dorpplaats 1a, Lo-Reninge). In de namiddag spreken we af om 14 u. bij ‘t Hof van Commerce in Stavele (IJzerstraat 16, Alveringem). 
Waar
carpoolplek NP Mandelstreke
kruispunt Lindenstraat-Meiboomlaan , 8800 Roeselare
Wanneer
This event is finished.
Organisatie
Natuurpunt Mandelstreke
Reservatie
Sign Up
Contact
philippe.deprez@telenet.be
Telefoonnummer: 0499/722.224
Trefwoorden
erkend SCVW, Natuurpunt, landschap, vogels, Corona-proof
Links
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?