Zorgen voor een persoon met dementie

Thema: Gezondheid en zorg
Vlaanderen telt vandaag zo’n 100.000 personen met dementie, waarvan ongeveer 65% thuis woont, al dan niet omringd door familie, kennissen en vrienden. Hun aantal zal tegen 2020 stijgen met bijna 30 %. Dementie is een verzamelnaam voor een dertigtal ziekten met verschillende oorzaken en effecten. De meest gekende vorm van dementie is Alzheimer. De gemeenschappelijke kenmerken zijn het geheugenverlies, het verlies van oriëntatie, moeilijkheden met denken en veranderingen van het gedrag. Dementie is niet te genezen, maar dankzij medicatie kan men de evolutie van de verschijnselen wel een tijdlang afremmen. Dementie evolueert doorgaans traag en tussen diagnose en eindfase liggen jaren. Zowel de persoon met dementie als de omgeving worden geconfronteerd met dit veranderingsproces. Een partner, zoon of dochter, broer of zus en/of buren die de extra zorg opnemen voor een persoon met dementie worden mantelzorgers genoemd.

Mantelzorgers of personen met dementie die met vragen zitten kunnen terecht bij de dienst maatschappelijk werk van hun ziekenfonds. Om mantelzorgers van personen met dementie extra te ondersteunen organiseren Ziekenzorg CM vzw Mantelzorg en het Thuiszorgcentrum CM Roeselare de psycho-educatie cursus ‘Dementie en nu’. Informatie over het ziektebeeld geeft de mantelzorger inzicht. Dit kan helpen om misverstanden uit de weg te gaan en om de persoon met dementie beter te begrijpen. In 10 bijeenkomsten worden inzichten, kennis en praktische tips gegeven. Zo komen volgende thema’s aanbod: Leren omgaan met dementie: het (veranderend) gedrag, financiën, veiligheid en communicatie. Zorgen voor jezelf als mantelzorger, zodat je zelf niet overbelast raakt. Waar kan je terecht voor ondersteuning en hulp? Daarnaast is er ruimte om het eigen verhaal te delen. Deze cursus werd uitgewerkt door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en de Vlaamse Alzheimer Liga vzw.

De cursus richt zicht naar alle mantelzorgers die thuis of daarbuiten de zorg voor iemand met dementie opnemen. ‘Dementie en nU’ start op dinsdag 17 oktober en loopt verder, telkens op dinsdag van 19u00 tot 21u00. De cursus vindt plaats in het Thuiszorgcentrum Roeselare, Brugsesteenweg 371, 8800 Roeselare. 80 € voor de deelname aan 10 begeleide sessies en het cursusboek ‘Dementie en nU’.

Voor inschrijving of meer informatie omtrent deze cursusreeks kan je terecht bij het Thuiszorgcentrum 051 25 35 46 tzcentrum.roeselare@cm.be of bij Samana 051 26 53 66 mantelzorg.wvl@samana.be

Bron: UiTinVlaanderen.be

Waar
Thuiszorgcentrum Roeselare
Brugsesteenweg 371, 8800 Roeselare
Wanneer
This event is finished.
Organisatie
Ziekenzorg CM West-Vlaanderen Mantelzorg
Prijs
€ 80,0 Basisprijs: € 80
Contact
mantelzorg.zzwv@cm.be, tzcentrum.roeselare@cm.be
Thema
  • Gezondheid en zorg