Vaccinatie tijdens je werkuren

Wat? 

Het federaal parlement heeft een wet goedgekeurd die een recht op klein verlet toekent aan werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus. Deze wet is van kracht met ingang van 9 april 2021.

Recht op klein verlet

Het recht op klein verlet houdt in dat je als werknemer zonder loonverlies van het werk afwezig mag zijn, wanneer je je tijdens de werkuren laat vaccineren tegen het coronavirus COVID-19. Je hebt dit recht gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.

Valt jouw vaccinatie tijdens je werkuren en wil je gebruik maken van je recht op klein verlet?

  • Verwittig jouw werkgever op voorhand, van zodra het tijdstip van je vaccinatie gekend is. 
  • Je oproepingsbrief geldt als bewijs voor klein verlet. Toon jouw oproepingsbrief aan je werkgever als bewijs van je afwezigheid.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?