Coronafonds

Wat? 

Eind mei 2020 werd het relanceplan 'Oltegoare VANRSL' bekend gemaakt. In dit plan staan heel wat initiatieven om de stad te doen opleven na de coronacrisis. De stad laat clubs en verenigingen daarbij niet in de kou staan en wil hen maximaal ondersteunen in hun verdere werking.

Coronafonds

Net zoals in 2020 kunnen verenigingen en wijkcomités voor de komende drie jaar beroep doen op een verhoging van hun werkingsmiddelen via het coronafonds:

 • Voor 2021: 30%
 • Voor 2022: 20%
 • Voor 2023: 10%  
   

Daarbij moet je als vereniging aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Steun de 'Ik Koop lokaal'-campagne
 • Zorg voor minstens een jaar een actieve werking volgend op de coronacrisis
 • Promoot verder de vrijetijdspas
   

In september zullen de aanvraagformulieren doorgestuurd worden. Voorlopig hoef je dus als vereniging geen stappen te ondernemen.

Voorwaarden: 

Elke vereniging die structurele subsidies van de stad krijgt, moet de tarieven van de vrijetijdspas verplicht toepassen. Actieve communicatie is belangrijk:

 • Communiceer steeds het specifieke tarief voor de vrijetijdspashouders (naast het reguliere tarief)
 • Gebruik in alle communicatie het vrijetijdspaslogo 
   

Elke vereniging die gebruik maakt van de vrijetijdspas, wordt financieel gecompenseerd door de stad. Hiervoor zijn er drie compensatiemomenten. Je krijgt als vereniging een formulier om een compensatie aan te vragen.   

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?