Financiële maatregelen voor horeca en handelaars

Wat? 

Maatregelen door Stad Roeselare 

Uitstel van betaling en kwijtschelding retributies

De Stad voorziet uitstel van betaling voor:

  • Belasting op verspreiding reclamedrukwerk
  • Belasting op taxi's
     

De Stad heft gedurende deze coronaperiode volgende zaken op:

  • Belasting op de inname openbaar domein
  • De standrechten op de markten
  • De terrassentaks
     

Het spreekt voor zich dat Stad Roeselare na deze coronaperiode alles zal doen om de economie verder te ondersteunen. De Stad zal alle lokale initiatieven bundelen die steun kunnen bieden aan de economische heropleving. Na de crisis zullen alle betrokken lokale horeca/handelaars (centrum en deelgemeenten) betrokken worden in allerlei uit te werken heropeningsfestiviteiten waar handelaar en burger direct bij betrokken worden.

Federale en Vlaamse maatregelen

Voor specifieke vragen i.v.m. horeca kan je steeds terecht bij Horeca Vlaanderen. Ook VOKA maakte een handige pagina met vragen en antwoorden over de coronamaatregelen.

Fiscale maatregelen

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden kunnen steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën (bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting).

Contacteer bij verdere vragen je fiscalist/boekhouder.

Sociale bijdrage zelfstandige

Je kan uitstel, vermindering of vrijstelling vragen.

Tijdelijke werkloosheid voor jouw werknemers wegens overmacht

De regering kondigde nieuwe spelregels aan voor de tijdelijke werkloosheid. Het verschil tussen een gedeeltelijke en volledige sluiting vervalt. De procedure wordt ook vereenvoudigd en werknemers die onder de zogenaamde 'coronaprocedure' vallen krijgen een extra vergoeding.

Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?