Financiële maatregelen voor horeca en handelaars

Wat? 

Maatregelen door Stad Roeselare

Subsidiereglement voor corona-gerelateerde aankopen en aankopen voor verfraaiing door horecazaken

Met de heropening in zicht wensen veel horecazaken te investeren of aankopen te doen om ofwel de zaak coronaproof te maken, of om het interieur en/of terras op te frissen. De Stad onderschrijft deze positieve intenties en wenst de zaken, waar de klemtoon ligt op de beleving van het ter plaatse nuttigen van eten of drinken, na deze lange sluitingsperiode te ondersteunen. Dit doet ze met een subsidie van 66,66% met een maximum van 1500 euro voor aankopen die gebeuren tussen 1 april 2021 en 1 augustus 2021.

Vraag je subsidie aan. In het subsidiereglement kun je alle voorwaarden nagaan. Bekijk deze goed voor het invullen van het formulier.

Versnelde betalingen vanuit Stad Roeselare

Stad Roeselare zal tijdens de coronacrisis zijn leveranciers sneller betalen. Op die manier kunnen we de broodnodige zuurstof en liquiditeit geven aan onze leveranciers-partners. Volgens een recente Graydon studie is Roeselare reeds een vlotte betaler. Het tegoed maken we over uiterlijk op vervaldag. Vanaf nu zal dit sneller gebeuren. 

Uitstel van betaling en kwijtschelding retributies

De Stad voorziet uitstel van betaling voor:

 • Belasting op verspreiding reclamedrukwerk
 • Belasting op taxi's
   

De Stad heft gedurende deze coronaperiode volgende zaken op:

 • Belasting op de inname openbaar domein
 • De standrechten op de markten
   

De terrassentaks wordt opgeheven voor 2020. Daarnaast zijn er nog andere maatregelen om de horeca te steunen:

 • De Stad zal via promotionele middelen en haar communicatiekanalen de genomen horeca- en handelsinitiatieven mee op de kaart zetten. We zorgen ook voor actualisering van het bestaande horecaoverleg.
 • Het openbaar domein wordt gratis ter beschikking gesteld voor het organiseren van afhaalpunten.

Investeringsfonds

Een investeringsfonds van 500.000 euro wordt opgericht. Dit Roeselaars investeringsfonds is vooral voorzien om collectieve gemeenschappelijke economische acties te organiseren en te ondersteunen vanuit het vernieuwde horecaplatform en handelaars zelf (bv. publiciteitsacties, een systeem van spaar-/horecabonnen, heropeningsfestiviteiten in het centrum en deelgemeenten, compensatie van standgelden voor activiteiten,…). Dit kan hen helpen om een vlottere doorstart te maken na deze moeilijke periode.

Het spreekt voor zich dat Stad Roeselare na deze coronaperiode alles zal doen om de economie verder te ondersteunen. De Stad zal alle lokale initiatieven bundelen die steun kunnen bieden aan de economische heropleving. Na de crisis zullen alle betrokken lokale horeca/handelaars (centrum en deelgemeenten) betrokken worden in allerlei uit te werken heropeningsfestiviteiten waar handelaar en burger direct bij betrokken worden.

Federale en Vlaamse maatregelen

Voor specifieke vragen i.v.m. horeca kan je steeds terecht bij Horeca Vlaanderen. Ook VOKA maakte een handige pagina met vragen en antwoorden over de coronamaatregelen.

Hinderpremie per vestiging bij verplichte sluiting

Ben je als ondernemer getroffen door een volledige sluiting? Dan heb je mogelijks recht op de corona hinderpremie van € 4.000. Moet je na 6 april nog steeds alle dagen gesloten blijven? Dan krijg je een premie van € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag. De corona hinderpremie kon je aanvragen tot uiterlijk 30 juni 2020.
Meer informatie over de corona hinderpremie vind je hier.

Eenmalige compensatiepremie voor ondernemers met zwaar omzetverlies

Hebben de maatregelen van de federale overheid tot gevolg dat je onderneming een omzetdaling van minstens 60% heeft in de periode tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor de corona compensatiepremie van € 3.000. De aanvraag voor deze premie kon ingediend worden tot 30 juni 2020.
Meer informatie over de corona compensatiepremie vind je hier.

Corona-overbruggingsrecht voor zelfstandigen die genoodzaakt zijn hun zaak te sluiten- verlengd tot 30 juni 2021

Heb je als zelfstandige in hoofd-of bijberoep je activiteit gedeeltelijk of volledig moeten sluiten, opgelegd door de overheid?  Of was het sluiten van jouw zaak geen opgelegde sluiting, maar moest je door de coronacrisis vrijwillig je zaak dicht houden? Je hebt recht op een volledige of gedeelelijke financiële uitkering.  Deze maatregel werd verlengd tot 30 juni 2021.  Alle voorwaarden en de aanvraagprocedure via de link.
Meer informatie over het corona overbruggingsrecht vind je hier.

Overbruggingsrecht heropstart - verlengd tot 30 juni 2021

Voor de maanden juni tot en met oktober 2020 wordt een overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart (ook gekend als relance-uitkering of heropstart-overbruggingsrecht) voorzien voor zelfstandigen.  Dit is voor zelfstandigen, die in de eerste fase van de COVID-19 crisis verplicht werden om hun zelfstandige activiteit te onderbreken door sluitingsmaatregelen, opgelegd door de overheid en die toegelaten worden hun zelfstandige activiteit opnieuw op te starten.  Alle voorwaarden en de aanvraagprocedure via de link.
Meer informatie over het overbruggingsrecht heropstart.

Vlaams beschermingsmechanisme

 • Voor ondernemingen die onder het toepassingsgebied vallen van de coronahinderpremie of de compensatiepremie én die tussen 1 augustus en 30 september 2020 hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode in 2019.
 • Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen gebruik maken van dit instrument, op voorwaarde dat ze minstens een beroepsinkomen hebben van 6.996,89€ en als loontrekkende minder dan 80% zijn tewerkgesteld.
 • Bovendien komen ook de zaken die verplicht moesten sluiten vanaf 29 juli n.a.v. de verstrengde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en de daaruit vloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid komen in aanmerking. Let op: ondernemingen die vrijwillig gesloten blijven, ontvangen geen steun. Aanvraag kan gebeuren tussen  1 oktober en 15 november.
 • Alle voorwaarden en de aanvraagprocedure via de link.

Handelshuurlening- uitgebreid naar eventsector

De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens maximaal twee maanden huur voorschiet d.m.v. een lening aan de huurder (via PMV/z-Leningen). De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder.
Meer informatie.

Coronalening

Om zelfstandigen in hoofdberoep en kmo’s gevestigd in het Vlaams Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum € 25.000 en maximum € 2,8 miljoen.
Meer informatie.

Fiscale maatregelen

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden kunnen steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën (bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting).

Contacteer bij verdere vragen je fiscalist/boekhouder.

Sociale bijdrage zelfstandige

Je kan uitstel, vermindering of vrijstelling vragen.

Tijdelijke werkloosheid voor jouw werknemers wegens overmacht

De regering kondigde nieuwe spelregels aan voor de tijdelijke werkloosheid. Het verschil tussen een gedeeltelijke en volledige sluiting vervalt. De procedure wordt ook vereenvoudigd en werknemers die onder de zogenaamde 'coronaprocedure' vallen krijgen een extra vergoeding.

Periode van seizoensarbeid wordt verdubbeld

De periode voor seizoensarbeid wordt verdubbeld. Zo kunnen seizoenarbeiders hier blijven, wat nodig is voor de opstart van land- en tuinbouwbedrijven. Normaal gezien zouden veel buitenlandse arbeiders nu terug naar hun thuisland moeten gaan, omdat hun contract van 65 dagen afloopt.

Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Aflossingen: praat met je bank!

Om te vermijden dat bedrijven in grote betalingsmoeilijkheden komen, bereikten de overheid en de banksector een akkoord over de betaling van kredieten en nieuwe kredieten.

Huur je een pand?

Tip: Praat met je verhuurder en maak eventueel redelijke huurafspraken voor huidige en misschien zelfs volgende maanden.

Andere platformen die ondersteuning bieden aan horeca

Steun de horeca

Er is een horecaplatform steundehoreca.be, opgericht door een Roeselaars bedrijf, digital agency 'Your Mind Our Work'. Het gratis platform stelt horecazaken in de mogelijkheid om thuislevering en/of afhaling te organiseren en te groeperen. 

Too good To Go

Too Good To Go wil zijn lokale handelaren ondersteunen nu ze het het hardst nodig hebben. Daarom maken we het uitzonderlijk en tijdelijk mogelijk om een afhaalmaaltijd te bestellen. Ontdek alle zaken die meedoen met deze actie in de app. Je vindt ze makkelijk door "WeCare" te typen in de zoekfunctie.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?