Financiële maatregelen voor horeca en handelaars

Wat? 

Maatregelen door Stad Roeselare

Versnelde betalingen vanuit Stad Roeselare

Stad Roeselare zal tijdens de coronacrisis zijn leveranciers sneller betalen. Op die manier kunnen we de broodnodige zuurstof en liquiditeit geven aan onze leveranciers-partners. Volgens een recente Graydon studie is Roeselare reeds een vlotte betaler. Het tegoed maken we over uiterlijk op vervaldag. Vanaf nu zal dit sneller gebeuren. 

Uitstel van betaling en kwijtschelding retributies

De Stad voorziet uitstel van betaling voor:

  • Belasting op verspreiding reclamedrukwerk
  • Belasting op taxi's
     

De Stad heft gedurende deze coronaperiode volgende zaken op:

  • Belasting op de inname openbaar domein
  • De standrechten op de markten
     

De terrassentaks wordt opgeheven voor 2020. Daarnaast zijn er nog andere maatregelen om de horeca te steunen:

  • De Stad zal via promotionele middelen en haar communicatiekanalen de genomen horeca- en handelsinitiatieven mee op de kaart zetten. We zorgen ook voor actualisering van het bestaande horecaoverleg.
  • Het openbaar domein wordt gratis ter beschikking gesteld voor het organiseren van afhaalpunten.

Investeringsfonds

Een investeringsfonds van 500.000 euro wordt opgericht. Dit Roeselaars investeringsfonds is vooral voorzien om collectieve gemeenschappelijke economische acties te organiseren en te ondersteunen vanuit het vernieuwde horecaplatform en handelaars zelf (bv. publiciteitsacties, een systeem van spaar-/horecabonnen, heropeningsfestiviteiten in het centrum en deelgemeenten, compensatie van standgelden voor activiteiten,…). Dit kan hen helpen om een vlottere doorstart te maken na deze moeilijke periode.

Het spreekt voor zich dat Stad Roeselare na deze coronaperiode alles zal doen om de economie verder te ondersteunen. De Stad zal alle lokale initiatieven bundelen die steun kunnen bieden aan de economische heropleving. Na de crisis zullen alle betrokken lokale horeca/handelaars (centrum en deelgemeenten) betrokken worden in allerlei uit te werken heropeningsfestiviteiten waar handelaar en burger direct bij betrokken worden.

Federale en Vlaamse maatregelen

Voor specifieke vragen i.v.m. horeca kan je steeds terecht bij Horeca Vlaanderen. Ook VOKA maakte een handige pagina met vragen en antwoorden over de coronamaatregelen.

Corona-overbruggingsrecht voor zelfstandigen die genoodzaakt zijn hun zaak te sluiten- verlengd tot 30 september 2021

Heb je als zelfstandige in hoofd-of bijberoep je activiteit gedeeltelijk of volledig moeten sluiten, opgelegd door de overheid?  Of was het sluiten van jouw zaak geen opgelegde sluiting, maar moest je door de coronacrisis vrijwillig je zaak dicht houden? Je hebt recht op een volledige of gedeelelijke financiële uitkering.  Deze maatregel werd verlengd tot 30 september 2021.  Alle voorwaarden en de aanvraagprocedure via de link.
Meer informatie over het corona overbruggingsrecht vind je hier.

Overbruggingsrecht heropstart - verlengd tot 30 september 2021

Voor de maanden juli, augustus en september 2021 wordt een overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart (ook gekend als relance-uitkering of heropstart-overbruggingsrecht) voorzien voor zelfstandigen. Deze kan je aanvragen tot en met 31 maart 2022. Dit is voor zelfstandigen, die in de eerste fase van de COVID-19 crisis verplicht werden om hun zelfstandige activiteit te onderbreken door sluitingsmaatregelen, opgelegd door de overheid en die toegelaten worden hun zelfstandige activiteit opnieuw op te starten.  Alle voorwaarden en de aanvraagprocedure via de link.
Meer informatie over het overbruggingsrecht heropstart.

Fiscale maatregelen

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden kunnen steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën (bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting).

Contacteer bij verdere vragen je fiscalist/boekhouder.

Sociale bijdrage zelfstandige

Je kan uitstel, vermindering of vrijstelling vragen.

Tijdelijke werkloosheid voor jouw werknemers wegens overmacht

De regering kondigde nieuwe spelregels aan voor de tijdelijke werkloosheid. Het verschil tussen een gedeeltelijke en volledige sluiting vervalt. De procedure wordt ook vereenvoudigd en werknemers die onder de zogenaamde 'coronaprocedure' vallen krijgen een extra vergoeding.

Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Huur je een pand?

Tip: Praat met je verhuurder en maak eventueel redelijke huurafspraken voor huidige en misschien zelfs volgende maanden.

Andere platformen die ondersteuning bieden aan horeca

Steun de horeca

Er is een horecaplatform steundehoreca.be, opgericht door een Roeselaars bedrijf, digital agency 'Your Mind Our Work'. Het gratis platform stelt horecazaken in de mogelijkheid om thuislevering en/of afhaling te organiseren en te groeperen. 

Too good To Go

Too Good To Go wil zijn lokale handelaren ondersteunen nu ze het het hardst nodig hebben. Daarom maken we het uitzonderlijk en tijdelijk mogelijk om een afhaalmaaltijd te bestellen. Ontdek alle zaken die meedoen met deze actie in de app. Je vindt ze makkelijk door "WeCare" te typen in de zoekfunctie.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?