Digitaal loket

Op het digitaal loket of e-loket van onze website kan je 24 uur op 24, zeven dagen op zeven, op elke locatie (thuis, op het werk, openbare computer, …) én op elk toestel (pc, laptop, smartphone, tablet, …) met enkele muisklikken heel wat zaken online regelen, aanvragen of doorgeven. Op deze manier hoef je geen rekening te houden met de openingsuren van onze diensten en kan je een verplaatsing en eventuele wachttijden vermijden.

Hoe kan je toegang krijgen tot het digitaal loket?

Handleiding smartphone, app, mobiel

Welke documenten kan je allemaal via het digitaal loket aanvragen?

Titel Link
Aankondigingsborden Vraag online aan
Aanpassingspremie levenslang wonen Vraag online aan
Aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap Vraag online aan
Aanvraag vrijstelling heffing ongeschikt, onbewoonbaar verklaarde woningen Vraag online aan
Adreswijziging Vraag online aan of Bekijk extra info
Attest van verblijf en nationaliteit Vraag online aan
Attest van verblijf voor een huwelijk Vraag online aan
Attest wijze van teraardebestelling Vraag online aan
Bedeling flyers en promotiemateriaal Vraag online aan
Bewijs van de samenstelling van het gezin Vraag online aan
Bewijs van leven Vraag online aan
Bewijs van nationaliteit Vraag online aan
Bewijs van wettelijke samenwoning Vraag online aan
Bewijs van woonst Vraag online aan
Bewijs van woonst met historiek van adressen Vraag online aan
Compensatie administratieve adreswijziging Vraag online aan
Conformiteitattest van een kamerwoning Vraag online aan
Conformiteitattest van een zelfstandige woning Vraag online aan
Conformiteitattest voor huurwoningen en kamers Vraag online aan
Echtscheidingsakte Vraag online aan
Evenement aanvragen Vraag online aan
Formulier spontaan solliciteren Vraag online aan
Galerie Alfons Blomme huren Vraag online aan
Geboorteakte Vraag online aan
Gelegenheidsterras aanvragen Vraag online aan
Hercontrole woonkwaliteit Vraag online aan
Hinderattest Vraag online aan
Huis-aan-huisverspreiding reclamedrukwerk 2017 Vraag online aan
Huren van een sportzaal Vraag online aan
Huren van materiaal Vraag online aan
Huwelijksakte Vraag online aan
Inlichtingenformulier vastgoedinformatie Vraag online aan
Inname openbaar domein - jaarvergunning Vraag online aan
Inname van het openbaar domein voor werken met opbraak van het openbaar domein Vraag online aan
Inname/gebruik van het openbaar domein Vraag online aan
Inschrijving voor activiteiten, kampen, lessenreeksen en evenementen Vraag online aan
Internationaal (meertalig) uittreksel / akte Vraag online aan
Invulformulier Parkeer plus Zorg Vraag online aan
Inzage documenten openbaarheid van bestuur Vraag online aan
Jaarvergunning innames openbaar domein Vraag online aan
Kandidaturen bijzondere sportprestaties Vraag online aan
Kandidaturen Eretekens voor Sportverdienste Vraag online aan
Kandidatuurstelling overheidsopdrachten Vraag online aan
Kapvergunning voor bomen. Vraag online aan
Leegstand pand Vraag online aan
Lijnstelling Vraag online aan
Marktbrochure aanvragen Vraag online aan
Melding van de aanleg van een tegeltuintje Vraag online aan
Occasionele verkopen met niet-commercieel karakter Vraag online aan
Opvragen informatie archief Vraag online aan
Overlijdensaangifte Vraag online aan of Bekijk extra info
Overlijdensakte Vraag online aan
Pannavoetbal in Roeselare Vraag online aan
Parkeerplaats voor personen met een handicap Vraag online aan
PIN- en PUK-code identiteitskaart aanvragen Vraag online aan
Registratieformulier asielbuddy Vraag online aan
Reserveren van parkeerruimte voor ceremoniewagens Vraag online aan
Reserveren/huren van zalen Vraag online aan
Schade aan openbaar domein melden Vraag online aan
Schade burgerlijke aansprakelijkheid Vraag online aan
Schade burgerlijke aansprakelijkheid melden Vraag online aan
Schade openbaar domein Vraag online aan
Schattingscommissie aanvragen Vraag online aan
Schrapping n.a.v. sloop Vraag online aan
Speelstraat organiseren Vraag online aan
Subsidie kleine landschapselementen Vraag online aan
Subsidie Noord-Zuid- en mensenrechtenverenigingen Vraag online aan
Subsidie voor gelijke kansen op vlak van tewerkstelling Vraag online aan
Subsidie voor opvang schoolgaande kinderen Vraag online aan
Subsidie voor vrijwilligerswerk in consultatiebureaus voor het jonge kind Vraag online aan
Subsidie zwaluwnesten Vraag online aan
Terras/rokersstoep plaatsen Vraag online aan
Tijdelijke wegwijzers Vraag online aan
Uitstallen koopwaar en publiciteitsstelsels Vraag online aan
Uitstallen van een terras Vraag online aan
Uittreksel uit het bevolkingsregister Vraag online aan
Uittreksel uit het strafregister Vraag online aan of Bekijk extra info
Vergunning voor het afvuren van vuurwerk Vraag online aan
Verhuis naar het buitenland Vraag online aan of Bekijk extra info
Verlenging concessie Vraag online aan
Verlenging concessie 15 jaar Vraag online aan
Verlenging concessie 30 jaar Vraag online aan
Verlenging eeuwigdurende concessie Vraag online aan
Verwaarlozing woning/gebouw Vraag online aan
Voetpad of oprit aanleggen/aanpassen Vraag online aan
Vooronderzoek Vraag online aan
Vooronderzoek aanpalend pand Vraag online aan
Waarborg openbaar domein terugvragen Vraag online aan
Wettelijk samenwonen Vraag online aan of Bekijk extra info
Zwerfvuilophaalactie - aanvraagformulier voor het indienen van het project. Vraag online aan
 
Digitaal loket
 
Meldpunt 1788
 
Maak een afspraak