Digitaal loket

Op het digitaal loket of e-loket van onze website kan je 24 uur op 24, zeven dagen op zeven, op elke locatie (thuis, op het werk, openbare computer, …) én op elk toestel (pc, laptop, smartphone, tablet, …) met enkele muisklikken heel wat zaken online regelen, aanvragen of doorgeven. Op deze manier hoef je geen rekening te houden met de openingsuren van onze diensten en kan je een verplaatsing en eventuele wachttijden vermijden.

Hoe kan je toegang krijgen tot het digitaal loket?

Handleiding smartphone, app, mobiel

Welke documenten kan je allemaal via het digitaal loket aanvragen?

Titel Link
Aankondigingsborden Vraag online aan of Bekijk extra info
Aanleggen of aanpassen van voetpad of oprit Vraag online aan of Bekijk extra info
Aanpassingspremie levenslang wonen Vraag online aan of Bekijk extra info
Aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap Vraag online aan of Bekijk extra info
Aanvraag voor een vergunning voor het verhuren van een voertuig met bestuurder (VVB) Vraag online aan
Aanvraag vrijstelling heffing ongeschikt, onbewoonbaar verklaarde woningen Vraag online aan
Aanvraagformulier inname openbaar domein Vraag online aan
Aanvraagformulier starterssubsidie Vraag online aan
Aanvraagformulier voor de vergunning van een nachtwinkel Vraag online aan
Aanvraagformulier voor de vergunning van een phoneshop Vraag online aan
Administratieve adreswijziging Vraag online aan of Bekijk extra info
Adreswijziging Vraag online aan of Bekijk extra info
Attest van verblijf en nationaliteit Vraag online aan of Bekijk extra info
Attest van verblijf voor een huwelijk Vraag online aan of Bekijk extra info
Attest wijze van teraardebestelling Vraag online aan of Bekijk extra info
Bedeling flyers en promotiemateriaal Vraag online aan of Bekijk extra info
Bewijs gezinssamenstelling Vraag online aan of Bekijk extra info
Bewijs van leven Vraag online aan of Bekijk extra info
Bewijs van nationaliteit Vraag online aan of Bekijk extra info
Bewijs van wettelijke samenwoning Vraag online aan of Bekijk extra info
Bewijs van woonst Vraag online aan of Bekijk extra info
Bewijs van woonst met historiek van adressen Vraag online aan of Bekijk extra info
Conformiteitattest van een kamerwoning Vraag online aan
Conformiteitattest van een zelfstandige woning Vraag online aan
Conformiteitattest voor huurwoningen en kamers Vraag online aan
Echtscheidingsakte Vraag online aan of Bekijk extra info
Evenement aanvragen Vraag online aan
Formulier spontaan solliciteren Vraag online aan
Galerie Alfons Blomme huren Vraag online aan
Geboorteakte Vraag online aan of Bekijk extra info
Gelegenheidsterras Vraag online aan of Bekijk extra info
Groenbemester Vraag online aan of Bekijk extra info
Grondontleding Vraag online aan of Bekijk extra info
Hercontrole woonkwaliteit Vraag online aan
Hinderattest Vraag online aan
Huis-aan-huisverspreiding reclamedrukwerk 2017 Vraag online aan
Huren van een sportzaal Vraag online aan
Huren van materiaal Vraag online aan
Huwelijksakte Vraag online aan of Bekijk extra info
Inlichtingenformulier vastgoedinformatie Vraag online aan
Inname openbaar domein - jaarvergunning Vraag online aan
Inname van het openbaar domein voor werken met opbraak Vraag online aan
Inschrijven op opdrachten Vraag online aan of Bekijk extra info
Inschrijving voor activiteiten, kampen, lessenreeksen en evenementen Vraag online aan
Internationaal (meertalig) uittreksel / akte Vraag online aan
Jaarvergunning innames openbaar domein Vraag online aan
Kandidaturen bijzondere sportprestaties Vraag online aan
Kandidaturen Eretekens voor Sportverdienste Vraag online aan
Kapvergunning Vraag online aan of Bekijk extra info
Leegstand van woningen en gebouwen Vraag online aan of Bekijk extra info
Marktbrochure aanvragen Vraag online aan
Nachtwinkel Vraag online aan
Occasionele verkopen met niet-commercieel karakter Vraag online aan
Onderzoek inzake de kwaliteit van een woning (woningonderzoek) Vraag online aan
Openbaarheid van bestuur Vraag online aan of Bekijk extra info
Opvragen informatie archief Vraag online aan
Overlijdensaangifte Vraag online aan of Bekijk extra info
Overlijdensakte Vraag online aan of Bekijk extra info
Parkeerkaart voor personen met een handicap Vraag online aan of Bekijk extra info
Parkeerplaats zorgverstrekkers voor/op jouw oprit Vraag online aan of Bekijk extra info
PIN- en PUK-code identiteitskaart aanvragen Vraag online aan
Premie afkoppeling afval- en regenwater Vraag online aan of Bekijk extra info
Reserveren/huren van zalen Vraag online aan
Roeselare helpt vluchtelingen Vraag online aan of Bekijk extra info
Schade aan openbaar domein melden Vraag online aan of Bekijk extra info
Schade burgerlijke aansprakelijkheid melden Vraag online aan of Bekijk extra info
Schattingscommissie Vraag online aan of Bekijk extra info
Schattingscommissie aanvragen Vraag online aan
Schrapping n.a.v. sloop Vraag online aan
Socio-economische vergunning Vraag online aan
Speelstraat organiseren Vraag online aan of Bekijk extra info
Startersbrochure Vraag online aan
Starterssubsidie Vraag online aan of Bekijk extra info
Subsidie knotten van knotwilgen of scheren van haag Vraag online aan of Bekijk extra info
Subsidie voor de opvang van schoolgaande kinderen in Roeselaarse kinderopvanginitiatieven Vraag online aan of Bekijk extra info
Subsidie voor gelijke kansen op vlak van tewerkstelling Vraag online aan
Subsidie voor vrijwilligerswerk in consultatiebureaus voor het jonge kind Vraag online aan
Subsidies Noord-Zuidverenigingen en mensenrechtenbewegingen Vraag online aan of Bekijk extra info
Tegeltuin aanleggen Vraag online aan of Bekijk extra info
Tijdelijke wegwijzers Vraag online aan of Bekijk extra info
Uitbaten van een taxidienst Vraag online aan of Bekijk extra info
Uitstallen van een terras Vraag online aan of Bekijk extra info
Uitstallen van koopwaren en publiciteitsstelsels Vraag online aan of Bekijk extra info
Uittreksel uit het bevolkingsregister Vraag online aan of Bekijk extra info
Uittreksel uit het strafregister Vraag online aan of Bekijk extra info
Vergunning voor het afvuren van vuurwerk Vraag online aan of Bekijk extra info
Verhuis naar het buitenland Vraag online aan of Bekijk extra info
Verhuur van voertuigen met bestuurder Vraag online aan of Bekijk extra info
Verkoop goede doelen Vraag online aan of Bekijk extra info
Verlenging concessie Vraag online aan
Verlenging concessie 15 jaar Vraag online aan
Verlenging concessie 30 jaar Vraag online aan
Verlenging eeuwigdurende concessie Vraag online aan
Verwaarlozing van woningen en gebouwen Vraag online aan of Bekijk extra info
Vooronderzoek Vraag online aan
Vooronderzoek aanpalend pand Vraag online aan
Waarborg openbaar domein terugvragen Vraag online aan
Wettelijk samenwonen Vraag online aan of Bekijk extra info
Zwaluwnesten Vraag online aan of Bekijk extra info
Zwerfvuilopkuisdag Vraag online aan of Bekijk extra info
 
Digitaal loket
 
Meldpunt 1788
 
Maak een afspraak