Aanvraag vergunning voor het uitbaten van een taxidienst

Op deze aanvraag is het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder van toepassing.

Met een taxidienst wordt een bezoldigde vervoerdienst van personen door middel van voertuigen met bestuurder bedoeld, die aan de volgende eisen voldoet:

  • Het voertuig is, naar constructie en uitrusting, geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen, en is daartoe bestemd.
  • Het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, hetzij op een bepaalde standplaats op de openbare weg in de zin van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, hetzij op eender welke andere plaats die niet voor het openbaar verkeer is opengesteld, en waarover de exploitant beschikt.
  • De terbeschikkingstelling heeft betrekking op het voertuig en niet op elk van de plaatsen ervan als het voertuig ingezet wordt als taxidienst, of op elk van de plaatsen van het voertuig en niet op het voertuig zelf als het ingezet wordt als collectieve taxidienst.
  • De bestemming wordt door de cliënt bepaald.

 

Vul hieronder de gegevens van de zaakvoerder en van de firma in:
bv: 0207.432.520
Vul hieronder de gegevens van het exploitatieadres in:
Gegevens van voertuig 1:
Gegevens van voertuig 2:
bv: Opnemingsbedrag 2,20€ - kilometertarief 2,20€ - wachtgeld 27,00€/uur - nachttarief (tussen 22u en 06u) 2,00€ bv: Ritten binnen de kleine ring 7,00€ - ritten binnen de grote ring 9,00€
Bij te voegen bewijsstukken:
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.
x
Kan ik je helpen?