Aanvraagformulier horecavergunning

Elke uitbater van een eet- of drankgelegenheid, ongeacht of er alcoholische dranken geschonken worden, dient voorafgaand aan de opening van de zaak over een horecavergunning te beschikken. Zonder horecavergunning kan de horecazaak niet geopend worden. Om een vergunning te kunnen krijgen moet je voldoen aan alle reglementeringen van toepassing op de uitbating van een drankgelegenheid.

Gegevens omtrent de drankgelegenheid:
SOORT UITBATING:
GEGEVENS VAN DE UITBATER:
zie ommezijde identiteitskaart: xx.xx.xx-xxx.xx
Straat + nummer + gemeente
bijvoorbeeld: 0207.432.520
INWONENDE GEZINSLEDEN OP HET ADRES VAN DE UITBATER:
BEWONERS OP HET ADRES VAN DE DRANKGELENHEID:
INDIEN DE UITBATER EEN RECHTSPERSOON IS: