Conformiteitattest van een kamerwoning

IDENTITEITSGEGEVENS VAN HET GEBOUW
Vul straat en huisnummer in.
afdeling
IDENTITEITSGEGEVENS VAN DE AANVRAGER
IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE EIGENAAR
(bij onverdeeldheid, vermeld de identificatiegegevens van de andere eigenaar(s) in een bijlage)
IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE EVENTUELE VRUCHTGEBRUKER/OPSTALHOUDER OF ERFPACHTER
IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE VERHUURDER
Bij gezamenlijke verhuur, vermeld de identificatiegegevens van de andere verhuurder(s) in een bijlage. Bij kamers wordt elke eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder, erfpachter, of lasthebber die gratis of tegen betaling een kamer ter beschikking stelt, als verhuurder beschouwd worden. Bij onderverhuur van kamers moet de hoofdverhuurder vermeld worden.
IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE WONINGEN
Aantal met nummer/letter
DOCUMENTEN
of een attest van de dienst Stedenbouw dat geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Geldig op datum van de aflevering van het conformiteitsattest.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Opgemaakt op schaal 2% en in drievoud. Hoe de plannen moeten opgemaakt worden, vind je in de adminstratieve verordening op de verhuring van kamers.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.

Opmerking: De woning/kamer moet eveneens voldoen aan de Vlaamse rookmeldersplichtingen, voor zover de tijdelijke overgangsbepaling uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 betreffende het uitrusten van woningen/kamers met rookmelders niet van toepassing is.

x
Kan ik je helpen?