Conformiteitattest van een zelfstandige woning

IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN HET GEBOUW
Vul straat en huisnummer in.
afdeling
IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE AANVRAGER
IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE EIGENAAR:
Heeft het eigendomsrecht over de woning (bij onverdeeldheid, vermeld de identificatiegegevens van de andere eigenaar(s) in een bijlage).
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN EVENTUELE VRUCHTGEBRUIKER/OPSTALHOUDER OF ERFPACHTER
Heeft het voornoemde recht over de woning.
IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE VERHUURDER
Heeft het voornoemde recht over de woning (bij gezamenlijke verhuur, vermeld de identificatiegegevens van de andere verhuurder(s) in een bijlage ; bij onderverhuur moet de hoofdverhuurder vermeld worden).
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
DOCUMENTEN
Met situering van de woning EN aanduiding van de verschillende lokalen/functies, in drievoud
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
attest moet nog geldig zijn op datum van de aflevering van het conformiteitattest
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
keuring op basis van NBN D 51-003 of NBN D 51-004
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.

Opmerking: De woning moet eveneens voldoen aan de Vlaamse rookmeldersverplichtingen, voor zover de tijdelijke overgangsbepaling uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 betreffende het uitrusten van woningen met rookmelders niet van toepassing is.

x
Kan ik je helpen?