Formulier kandidaatstelling A.V. De Spil

Engagementsverklaring

Cultuurcentrum De Spil verwacht van haar verkozen leden minimaal het volgende engagement:
- aanwezigheid tijdens de algemene vergadering, minstens 2 keer per jaar.
- kennis van het culturele leven in de stad, en in Vlaanderen.
- interesse hebben in de inhoudelijke en financiële werking van het cultuurcentrum?

Ik wens me kandidaat te stellen voor de Algemene Vergadering van De Spil, voorgedragen door de Cultuurraad:

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Voeg hier jouw motivatie toe.