Hinderattest

Regeling overgang van inkomenscompensatievergoeding naar hinderpremie

Het huidige steunsysteem voor hinder bij openbare werken zal tegen midden 2017 grondig hervormd worden. Voor werken die starten voor 1 juli 2017 kan de inkomenscompensatievergoeding worden aangevraagd. De aanvraag moet wel gebeuren voor 1 juli 2017. De subsidiabele sluitingsperiode in de dossiers van de inkomenscompensatievergoeding loopt maximaal tot 31 december 2017. Vanaf 1 juli 2017 kan in de lopende dossiers alleen nog een verlenging worden aangevraagd van de sluitingsperiode maximaal tot 31 december 2017.

Gegevens van de inrichting die de hinder ondervindt

vb. 123.456.789
Straat en huisnummer

Gegevens van de zelfstandige die het attest aanvraagt

vb. 12.34.56-789.10
Indien verschillend van het adres van de inrichting.