Inname openbaar domein - verlenging/wijziging

Indien rechtspersoon.
Indien natuurlijk persoon.
In kalenderdagen.