Inschrijfformulier Animator Vakantiewerkingen Zomer

Persoonlijke gegevens
Straat en huisnummer
vb. 99.04.25-789.10
vb. BE12 3456 7891 1112
Kwalificaties/ervaring
Zo ja, waar en bij welke leeftijdsgroep?
Zo ja, nummer van het attest?
Voorkeur werking

Overzicht mogelijkheden:

Als vrijwilliger kan je kiezen uit verschillende werkingen. Een uitgebreide uitleg over de werkingen kan je vinden op de Zapperwebsite.

Speelpleinwerkingen:

- Speelodroom: centrale speelpleinwerking op site Kerelsplein
- Beitem of Oekene: kleinschalige speelpleinwerking in de buurt
- Babbeloe: speelpleinwerking voor kinderen en tieners met een beperking en hun broers of zussen

Kampen:

- Themakampen: een volledige week rond een bepaald thema (zonder overnachting)
- Sport- en Spelkampen: combinatie tussen sport, spel, knutselen,... (zonder overnachting)

Losse Activiteiten:

Speciale activiteiten of uitstappen.

Wiebelweken:

Wiebelweken een zomerschool voor kinderen die thuis geen of weinig Nederlands spreken (kleuters en lagere schoolkinderen).

Speelpleinwerkingen
Kampen
Losse Activiteiten
WIEBELWEKEN