Jouw foto in onze campagnes?

Stad Roeselare zoekt inwoners die vrijwillig als model willen staan op campagnefoto's. De stad legt daarom een contactenlijst aan van inwoners die opgeroepen willen worden als er fotoshoots zijn.

Met dit formulier kan je je als model opgeven. Het team Communicatie van de stad neemt met je contact op als er fotoshoots gepland zijn waarvoor modellen nodig zijn. Afhankelijk van het thema kunnen mannen, vrouwen, kinderen en/of personen met een andere culturele achtergrond en met verschillende leeftijden opgeroepen worden.

Hou ook rekening met het beperkt aantal fotoshoots. Je bent helemaal niet zeker of je regelmatig opgeroepen zal worden.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png.