Kandidaturen Eretekens voor Sportverdienste

Via dit formulier kunnen kandidaturen voor een Ereteken voor Sportverdienste digitaal worden doorgegeven.

Let op: indienen kan tot en met woensdag 3 januari 2018.

Vul straat, huisnummer, postcode en woonplaats in.
Noteer club, periode (van ... jaar tot ...jaar) en functie die de kandidaat heeft uitgeoefend. In geval van meerdere clubs of meerdere functies binnen éénzelfde club, noteer je deze onder elkaar.