Kapvergunning voor bomen.

Gegevens van de aanvrager/eigenaar van de bo(o)m(en)
Vraagt het college van burgemeester en schepenen toelating tot het kappen of rooien van volgende bo(o)m(en per soort
(bvb. eik, beuk, wilg, spar, ...)
(bvb. eik, beuk, wilg, spar, ...)
(bvb. eik, beuk, wilg, spar, ...)
(bvb. eik, beuk, wilg, spar, ...)
(bvb. eik, beuk, wilg, spar, ...)
Deze bo(o)m(en) staan te Roeselare,
De reden(en) waarom ik deze bo(o)m(en) wens te kappen of rooien zijn:
Beschrijf hier kort welk compensatiegroen je voorziet.