Leegstand pand

Straat en huisnummer
Noteer naam en adres.
Noteer naam en adres.
Kopie van de notariële akte of een attest van de notaris met vermelding van datum verkoop en identiteit kopers volgens hun wettelijk deel.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx.
Ik geef toestemming aan de administratie om het gebruik als tweede verblijf vast te stellen. Ik word hiervoor later gecontacteerd.
Kopie geregistreerde huurovereenkomst en betalingsbewijzen van reeds betaalde huur.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Een stedenbouwkundige vergunning is noodzakelijk.
Een stedenbouwkundige vergunning is noodzakelijk.
Kopie van de notariële akte of een attest van de notaris met vermelding van datum verkoop en identiteit kopers volgens hun wettelijk deel.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Kopie van facturen van reeds uitgevoerde werken. Een attest niet-vergunningsplichtige werken me beschrijving van alle (voorziene) werken.. Bij meldingsplicht, een attest met beschrijving van alle (voorziene) werken. Je kan dit verkrijgen bij de dienst Stedenbouw.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Kopie van de gerechtelijke beslissing.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Indien je een pand niet gebruikt volgens haar bestemming is een stedenbouwkundige vergunning voor de bestemmingswijziging of een attest van de dienst Milieuvergunningen waaruit blijkt dat dergelijke vergunning niet noodzakelijk is, vereist. Na bezorgen van de vergunning of het attest zal de administratie het gebruik vaststellen. Ik geef hiervoor toestemming.
Het gebied en de periode waarbinnen vrijstelling voor de betaling van de leegstandsbelasting van toepassing is, wordt door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Enkel voor handelspanden binnen het kernwinkelgebied.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?