Subsidie huisvestingsfonds verenigingen

Gegevens over de aanvrager
Gegevens over de werken

Geraamde totaalkost van de werken:

Toe te voegen documenten bij aanvraag
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Indien aanvrager geen eigenaar
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Opsplitsing kostprijs excl. btw en btw-bedrag
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bijvoorbeeld: brandveiligheid, inbraakbeveiliging politie, Inter, dienst Gebouwen van de Stad
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Specifieke documenten afhankelijk van project

NIEUWBOUW

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.

VERBOUWING

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.

AANKOOP

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.

AANLEG TERREIN(EN)

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Verklaring

Verklaring van de aanvrager

Ondergetekende bevestigt de juistheid van de gegevens in dit formulier. Hij/zij verbindt zich ertoe wijzigingen aan bovenvermelde gegevens te melden zodra deze hem/haar ter kennis worden gebracht.
Ondergetekende bevestigt dat ze voldoen aan de voorwaarden zoals omgeschreven in het ‘Stedelijk reglement voor de subsidiëring van de huisvesting van Roeselaarse verenigingen’.
Ondergetekende bevestigt eveneens dat de toegekende subsidie volledig zal worden gebruikt voor de uitgaven in het kader van het ‘Stedelijk reglement voor de subsidiëring van de huisvesting van Roeselaarse verenigingen’.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?