Subsidie Noord-Zuid- en mensenrechtenverenigingen

Identiteit van de vereniging
Vul naam, straat en huisnummer in.
Voorwaarden
Geef een opsomming van de activiteiten die het voorbije jaar, voor externen werden georganiseerd op het grondgebied van Roeselare, plaatsvonden en waaraan onkosten verbonden waren. Dit kunnen zowel financiële acties zijn als acties met een informatief luik.
Geef een opsomming van de verschillende communicatiekanalen die in het voorbije jaar gebruikt werden. Dit zowel voor de bekendmaking van de organisatie als voor de aankondiging van de activiteiten.

Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden van het reglement en de specifieke voorwaarden voor de structurele subsidiëring van verenigingen. Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens correct zijn. Druk het ingevulde formulier af, onderteken het en stuur het naar Stad Roeselare, Noord-Zuid, Botermarkt 2, 8800 Roeselare.