Inname of gebruik van het openbaar domein (straat of plein)

Wat? 

Ik wil op straat iets doen of uitvoeren = inname of gebruik van het openbaar domein.

Dit kan zijn:

Inname van het openbaar domein voor werken (zonder opbraak) 

 • Je wil een container op straat plaatsen.
 • Je wil een stelling op het voetpad plaatsen.
 • Je wil bouwmaterialen, een big bag, een kraan, een hoogtewerker, enz. tijdelijk op het openbaar weg plaatsen (bouwwerf gedeeltelijk op openbare weg).
 • Je wil de bestelwagen voor de deur van de klant parkeren op een voorbehouden plaats.
 • Je wil meubels, kasten, een keuken, enz. laten leveren op een voorbehouden plaats.

 

Inname van het openbaar domein voor werken met opbraak

 • Je werkt als aannemer voor een nutsmaatschappij en je moet bvb. een sleuf trekken.
 • Je werd door de stad aangesteld voor het uitvoeren van wegenwerken en je wil de werken opstarten.

 

Organiseren van een evenement of manifestatie

 • Je wil een culturele manifestatie, concert, stoet organiseren.
 • Je wil een sportwedstrijd, autorally, vinkenzetting,… organiseren.
 • Je wil een wijkfeest, straatfeest, een speelstraat, rommelmarkt organiseren.

 

Reserveren van parkeerplaats voor verhuis

 • Je wil vóór jouw nieuwe woonst parkeerruimte voorbehouden voor de verhuiswagen.

 

Reserveren van parkeerplaats voor ceremoniewagens

 • Je wil voorbehouden parkeerplaatsen naar aanleiding van een jubileum, huwelijk, begrafenis,…

 

Plaatsen van een verkoop- of publiciteitstand

 • Je wil een promotiestandje, een banner, een reclamebord,… vóór jouw winkel plaatsen..

 

Aanvragen van een jaarvergunning

 • Je kan dit enkel aanvragen als nutsmaatschappij of (onder)aannemer die werken uitvoert in opdracht van de stad.

 

Wat is het openbaar domein?
Alle delen van de openbare weg (rijbaan, voetpad, stoep, fietspad, gelijkgrondse en verhoogde bermen), alsook alle andere publieke ruimten, zoals pleinen, parkings, parkeerstroken,…

 

Wil je weten wat er in je buurt doorgaat op het openbaar domein? Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Bekijk hier het overzicht van werken en evenementen of geef een datum of periode in en je ziet meteen of er in jouw buurt mogelijk hinder is.

Voorwaarden: 

De algemene regel is: tijdig een vergunning aanvragen en toelating bekomen van de stad.
Signalisatie dient steeds te worden aangebracht overeenkomstig het verkeersreglement.

Wat meebrengen? 

Voor het aanvragen van een vergunning heb je best bij de hand:

 • Adres van de locatie of plaats waar de inname zal plaatsvinden.
 • Rijksregisternummer (achterkant identiteitskaart) of ondernemingsnummer.
Prijs? 

Afhankelijk van de soort inname, voor commerciële redenen of niet, de oppervlakte van de inname en de duur ervan, dient er al dan niet betaald te worden. Als er betaald moet worden, bedraagt het tarief € 0,50/m2/dag met een minimum van € 5/aanvraag. Een betalingsverzoek wordt opgestuurd na de inname.

Uitzonderingen: 

Je moet geen vergunning aanvragen indien volgende vier voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

 1. Het gebruik van het openbaar domein duurt minder of maximaal 2 dagen (≤ 2 dagen).
 2. Het gebruik van het openbaar domein vindt niet plaats in blauwe zone of zone betalend parkeren.
 3. Het gebruik van het openbaar domein gebeurt voor het uitvoeren van werkzaamheden (dus niet voor evenementen of handelsactiviteiten), bijvoorbeeld: je plaatst een container of hoogtewerker op straat of je laat bouw- of ander materiaal (zand, grind, brandhout,…) op straat lossen en haalt die binnen de twee dagen terug weg.
 4. Het gebruik van het openbaar domein veroorzaakt GEEN HINDER, noch voor het verkeer, noch voor manifestaties (wielerwedstrijd, rally, rommelmarkt…), noch voor werken aan het openbaar domein (wegenwerken, werken aan waterleiding…).