Grafmonumenten

Wat? 

Graftekens op graven dienen te voldoen aan bepaalde criteria.

Deze criteria kun je terug vinden in de Administratieve verordening op de begraafplaatsen.

Tweedehands grafteken

Jaarlijks worden meer dan 100 grafzerken door onze medewerkers weggenomen. We voorzien een mogelijkheid om deze grafmonumenten aan te kopen om opnieuw te gebruiken. De nabestaanden die hier gebruik van willen maken, dienen zelf een aannemer aan te stellen om het grafteken te verplaatsen en aan te passen. Hiervoor kan geen beroep worden gedaan op de stadsdiensten.

Hiervoor dient een aanvraag te gebeuren bij de dienst burgerzaken. De keuze van dit grafteken kan gebeuren in overleg met de begraafplaatsbeheerder.

Hergebruik en peterschap graven

Roeselare hecht veel waarde aan zijn religieus erfgoed. Er wordt dan ook geïnvesteerd in het opwaarderen van de begraafplaatsen en de aanwezige monumenten. De stad heeft heel wat graftekens en kapellen, al dan niet met een lokale of historische waarde in eigendom. De stad staat in voor goed beheer van deze graftekens en renoveerde reeds enkele met een historische waarde.

Alle grafzerken onderhouden of renoveren is voor de stad natuurlijk geen optie. Daarom worden tijdelijke graven en graven in slechte staat afgebroken.

Prijs? 

50 euro