Checklist Drugbeleid op School (DOS)

Wat? 

Als school heb je de opdracht om te werken rond verschillende gezondheidsthema’s, gekaderd in een ruimer gezondheidsbeleid. Eén van deze gezondheidsthema’s zijn genotsmiddelen zoals: alcohol, tabak en drugs, maar ook psychoactieve medicatie, gokken en (problematisch) gamen worden aan het lijstje toegevoegd.

Een 'drugbeleid op school' focust op een duidelijke regelgeving, tekent een begeleidingstraject uit voor leerlingen met (mogelijke) problemen en werkt preventief via educatie. Dit alles wordt ondersteund door structurele maatregelen. Alle vier de pijlers zijn even belangrijk en zijn complementair aan elkaar. Heb je als school in het verleden een DOS uitgewerkt of is jullie DOS aan evaluatie en/of bijsturing toe? Dan kan je de checklist DOS gebruiken als hulpmiddel.

Hoe? 

Wens je verdere ondersteuning bij het uitwerken of evalueren van het DOS, dan kan je contact opnemen met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo.