Oewist?

Wat? 

Met Oewist? wil de stad inzetten op het doorbreken van eenzaamheid bij ouderen.

Oewist? is een samenwerking tussen de stad en dienstencentrum Schiervelde. Vrijwilligers gaan op regelmatige basis langs bij 80-plussers thuis. Ze maken een praatje en drinken een tas koffie. We bezoeken 80-plussers met een beperkt sociaal netwerk en/of minder mobiele 80-plussers.

Twee maal per jaar wordt er een koffiekransje georganiseerd voor alle vrijwilligers en de 80-plussers die zij bezoeken. Tijdens deze namiddag krijgen de aanwezigen de kans om elkaar beter te leren kennen en wordt er een tas koffie en een gebakje voorzien.

De vrijwilligers worden ondersteund door een professionele kracht. Er is ook individuele ondersteuning voor de vrijwilliger voorzien.

Voorwaarden: 

De personen die bezoek krijgen zijn 80-plusser en hebben zelf nog weinig sociale contacten en/of hebben een mobiliteitsbeperking.

Hoe? 
  • We lijsten de 80-plussers in een bepaalde straat op.

  • Deze 80-plussers krijgen een brief waarin vermeld wordt dat zij in de komende weken een bezoek van een vrijwilliger kunnen verwachten.

  • De vrijwilligers brengen een bezoek aan al de aangeschreven 80-plussers. Uit deze bezoeken blijven enkele 80-plussers over die blijvend bezocht worden.

  • De vrijwilliger en de 80-plusser maken onderling afspraken over de volgende bezoeken.

 

Geïnteresseerd?

  • Ben je 80-plus en wens je graag een bezoekje van een vrijwilliger? 

  • Wil je graag meewerken als vrijwilliger? 

Prijs? 

Gratis