Budgetbeheer

Wat? 

Als je problemen hebt met het onder controle houden van je uitgaven, het in orde brengen van je administratie en het tijdig betalen van je rekeningen, kan budgetbeheer een mogelijke oplossing zijn. Het doel van budgetbeheer is je te leren je inkomsten en uitgaven beter op elkaar af te stemmen en deze te beheren.

De maatschappelijk werker stelt samen met jou een budgetplan op. Je inkomsten komen toe op een rekening die beheerd wordt door je maatschappelijk werker. Met deze inkomsten doet de maatschappelijk werker alle betalingen zoals afgesproken in het budgetplan. De maatschappelijk werker stort ook het afgesproken leefgeld op de afnamerekening, een soort zichtrekening die geopend wordt nav de opstart budgetbeheer.

Met dit leefgeld moet je zelf je dagdagelijkse aankopen betalen (voeding, vuilniszakken, kledij, apotheek, enz).

Het voordeel van budgetbeheer is dat je zeker bent dat alle rekeningen tijdig en correct betaald worden, je geen onverantwoorde uitgaven meer kan doen en je door je maatschappelijk werker wordt aangeleerd hoe je je budget op termijn opnieuw zelf in handen kan nemen.

Het nadeel is dat je een deel van je vrijheid verliest omdat de maatschappelijk werker je inkomsten ontvangt en je bijgevolg niet meer zelf kan beslissen wanneer je wat met je inkomsten doet.

Als je schulden hebt, zal je maatschappelijk werker ook bemiddelen met de schuldeisers via schuldbemiddeling. De maatschappelijk werker zal dan instaan voor de afbetaling van je schulden.

Het budgetbeheer eindigt meestal met budgetbegeleiding, waarbij je zelf je inkomsten opnieuw ontvangt maar nog veel ondersteuning krijgt van je maatschappelijk werker.

Voorwaarden: 
 • • Samenwerken met je maatschappelijk werker.
 • • Alle informatie geven over je situatie aan je maatschappelijk werker.
 • • Gemotiveerd zijn om het traject budgetbeheer te doorlopen.
 • • Alle afspraken van de overeenkomst budgetbeheer opvolgen.
 • • Bereid zijn om maandelijks bij je maatschappelijk werker langs te komen om je administratie te overlopen en je budgetplan te bespreken.
Hoe? 
 • • Je stelt je vraag persoonlijk aan de balie van het Welzijnshuis, via e-mail of telefonisch.
 • • Er wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek waarin de maatschappelijk werker samen met jou je financiële situatie in kaart zal  brengen.
 • • De budgetbeheerrekening en afnamerekening worden geopend.
 • • Je ondertekent de nodige volmachten om je inkomsten te laten toekomen op de budgetbeheerrekening.
 • • Samen met je maatschappelijk werker maak je een budgetplan op.
 • • Maandelijks heb je een afspraak met je maatschappelijk werker om het budgetplan te overlopen en je administratie te ordenen.
Wat meebrengen? 
 • • Overzicht van je inkomsten en uitgaven.
 • • Overzicht van je schuldenlast.
 • • Alle documenten betreffende eventuele schulden.
 • • Je identiteitskaart.
Prijs? 

Gratis

Uitzonderingen: 

Budgetbeheer is vrijwillig en gebaseerd op een samenwerking tussen jou en de maatschappelijk werker.

Budgetbeheer kan dus niet verplicht worden en zal ook niet opgestart worden wanneer je niet gemotiveerd bent om samen met de maatschappelijk werker dit traject te doorlopen.