Eenmalige schuldbemiddeling

Wat? 

Schulden hebben is niet altijd een probleem. Wanneer je er echter niet in slaagt om een bepaalde schuld tijdig en correct te betalen, kan dit wel een probleem worden en kan je meerdere schulden veroorzaken. Zoek dus tijdig professionele hulp en vermijd op die manier schuldoverlast.

OCMW Roeselare is erkend als instelling voor schuldbemiddeling. Dit betekent dat de maatschappelijk werker voor jou als schuldbemiddelaar kan optreden. De maatschappelijk werker bemiddelt bij je schuldeiser en stelt in samenspraak met jou een afbetalingsplan op waarbij wordt rekening gehouden met je vaste kosten en je noodzakelijk leefgeld.

De schuldeiser is wel niet verplicht om akkoord te gaan met het voorgestelde afbetalingsplan, dit kan ook geweigerd worden. Wanneer de schuldeiser wel akkoord gaat, moeten de afspraken gevolgd worden.

Voordeel schuldbemiddeling bij OCMW Roeselare:

 • • De maatschappelijk werker onderhandelt over de afbetaling van je schulden.
 • • De maatschappelijk werker onderzoekt of je schulden wel terecht zijn, of ze nog niet verjaard zijn, of er geen onjuiste kosten zijn aangerekend, enz.
 • • De hulpverlening is gratis.

 

Nadeel schuldbemiddeling:

 • • Geen garantie dat de schuldeisers zullen akkoord gaan met het voorgestelde afbetalingsplan.
 • • Geen zekerheid dat de schuldeisers bijkomende kosten of interesten niet langer zullen aanrekenen.
 • • Geen oplossing voor structurele schuldproblemen (zie collectieve schuldbemiddeling).
Voorwaarden: 
 • • Samenwerken met je maatschappelijk werker.
 • • Alle informatie geven over je situatie aan je maatschappelijk werker.
Hoe? 
 • • Je stelt je vraag persoonlijk aan de balie van het Welzijnshuis, via e-mail of telefonisch.
 • • Er wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek waarin de maatschappelijk werker samen met jou je financiële situatie in kaart brengt.
 • • Samen met de maatschappelijk werker wordt een afbetalingsplan opgemaakt dat de maatschappelijk werker aan de schuldeiser zal voorstellen.
 • • Na het akkoord van de schuldeiser wordt de hulpverlening beëindigd. Je staat zelf verder in voor de opvolging van het afbetaalplan.
Wat meebrengen? 
 • • Overzicht van je inkomsten en uitgaven.
 • • Overzicht van je schuldenlast.
 • • Alle documenten betreffende eventuele schulden.
 • • Je identiteitskaart.
Prijs? 

Gratis