Schuldbemiddeling

Wat? 

Schulden hebben is niet altijd een probleem. Veel mensen hebben immers schulden. Een lening voor een huis is bijvoorbeeld ook een schuld. Wanneer je er niet meer in slaagt om je rekeningen te betalen, worden schulden wel een probleem. We spreken dan van schuldoverlast. Als je er niet in slaagt om zelf iets aan je schulden te doen, zoek je best professionele hulp.

OCMW Roeselare is erkend als instelling voor schuldbemiddeling. Een maatschappelijk werker bemiddelt bij je schuldeiser(s) en stelt in samenspraak met jou een afbetalingsplan op waarbij wordt rekening gehouden met je vaste kosten en je noodzakelijk leefgeld.

De schuldeiser is wel niet verplicht om akkoord te gaan met het voorgestelde afbetalingsplan, dit kan ook geweigerd worden. Wanneer de schuldeiser wel akkoord gaat, moeten de afspraken gevolgd worden. De maatschappelijk werker zal samen met jou (maandelijkse) afspraken maken om na te gaan of je erin slaagt om het afbetalingsplan op te volgen.

Voordeel schuldbemiddeling bij OCMW Roeselare:

 • • De maatschappelijk werker onderhandelt over de afbetaling van je schulden.
 • • De maatschappelijk werker onderzoekt of je schulden wel terecht zijn, of ze nog niet verjaard zijn of er geen onjuiste kosten zijn aangerekend, enz.
 • • De hulpverlening is gratis.

 

Nadeel schuldbemiddeling:

 • • Geen garantie dat de schuldeisers zullen akkoord gaan met het voorgestelde afbetalingsplan.
 • • Geen zekerheid dat de schuldeisers bijkomende kosten of interesten niet langer zullen aanrekenen.
 • • Geen oplossing voor structurele schuldproblemen (zie collectieve schuldenregeling).
Voorwaarden: 
 • • Samenwerken met je maatschappelijk werker.
 • • Alle informatie geven over je situatie aan je maatschappelijk werker.
 • • Alle afspraken van het afbetalingsplan opvolgen.
 • • Bereid zijn om maandelijks bij je maatschappelijk werker langs te komen om na te gaan of het je lukt om het afbetalingsplan op te volgen.
Hoe? 
 • • Je stelt je vraag persoonlijk aan de balie van het Welzijnshuis, via e-mail of telefonisch.
 • • Er wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek waarin de maatschappelijk werker samen met jou je financiële situatie in kaart  zal brengen.
 • • De maatschappelijk werker bekijkt samen met jou welke afbetalingsregeling haalbaar is en neemt contact op met de schuldeiser(s) om een regeling voor te stellen.
 • • Maandelijks heb je een afspraak met de maatschappelijk werker om het afbetalingsplan op te volgen.
Wat meebrengen? 
 • • Overzicht van je inkomsten en uitgaven.
 • • Overzicht van je schuldenlast.
 • • Alle documenten betreffende eventuele schulden.
 • • Je identiteitskaart.
Prijs? 

Gratis