Arbeidstrajectbegeleiding

Wat? 

Ervaar je moeilijkheden in het zoeken naar een job? Een team van arbeidstrajectbegeleiders helpen werkzoekenden in hun speurtocht naar een passende tewerkstelling, opleiding en/of werkervaringsproject. Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om de arbeidskansen van een werkzoekende via een individueel en intensief traject te verhogen. 

Voorwaarden: 

Je bent in begeleiding bij een maatschappelijk werker van het Welzijnshuis Roeselare en doorverwezen naar een arbeidstrajectbegeleider.

Hoe? 
 • Jouw maatschappelijk werker verwijst je door naar een arbeidstrajectbegeleider.
 • Tijdens een eerste gesprek worden de verwachtingen, de mogelijkheden, … van de werkzoekende afgetoetst.
 • Samen met de werkzoekende wordt een trajectplan opgemaakt. Dit kan verschillende elementen omvatten:
  • Inzicht verwerven in de eigen mogelijkheden met realistische jobkeuze.
  • Het volgen van een (beroeps)opleiding.
  • De aanpak van randvoorwaarden tot het bekomen van een job (mobiliteit, kinderopvang, kennis van het Nederlands, …).
  • Aanleren van arbeidsattitudes en vaardigheden.
  • Volgen van een werkervaringsproject.
  • Vacatures zoeken.
  • Voorbereiding van sollicitaties.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?