Advies bij de huurwet, rechten en plichten van de (ver)huurder

Wat? 

Het Welzijnshuis maakt je wegwijs in de huurwetgeving en geeft je info over de kwaliteitsvoorwaarden waaraan een huurwoning moet voldoen.
Als je meer wil weten over de verschillende soorten huurovereenkomsten, de wettelijke bepalingen die erin moeten worden vermeld, hoeveel de indexering van de huurprijs mag bedragen, hoe je als (ver)huurder een correcte opzeg kunt geven, enz. kan je bij het Welzijnshuis terecht.

Voorwaarden: 
  • Je bent huurder of verhuurder.
  • Je hebt vragen over de huurovereenkomst van je woning.
Hoe? 

Kom langs bij het Welzijnshuis.
Indien je vraag te juridisch van aard is, verwijst het Welzijnshuis je door naar de Huurdersbond (huurder) of de Verenigde Eigenaars (verhuurder). Je kunt ook terecht bij het Vredegerecht (huurder en verhuurder).

Huurdersbond
Tijdens twee zitdagen in de Woondienst verleent de Huurdersbond info en juridisch advies aan huurders.

Maandag tussen 16.30 u. en 18.30 u., woensdag tussen 10 u. en 12 u., na lidmaatschap. Centraal secretariaat in Brugge: 050 33 77 15 - er wordt geen telefonisch advies gegeven.

Verenigde Eigenaars
De Verenigde Eigenaars (voorheen het Algemeen eigenaarssyndicaat) verleent eigenaar-verhuurders info en juridisch advies over de huurwetgeving.
Na lidmaatschap kun je via de telefoon advies krijgen. Advies op het kantoor in Kortrijk enkel mogelijk na afspraak: tel. 02 880 60 25.
 

Vredegerecht
In het Vredegerecht Roeselare kun je als (ver)huurder terecht voor juridische eerstelijnsbijstand.
Zitdag op woensdag om 11 u en elke 2de en 4de vrijdag om 10 u.
Rondekomstraat 22
051 26 92 20

Wat meebrengen? 

Breng je huurovereenkomst en andere ter zake doende documenten mee.

Prijs? 

Dienstverlening bij het Welzijnshuis is gratis.
Advies Huurdersbond en Verenigde Eigenaars na lidmaatschap.