Bemiddeling bij uithuiszetting

Wat? 

Wanneer er een vordering tot uithuiszetting door jouw verhuurder bij de rechtbank werd ingeleid, neemt het Welzijnshuis met jou contact op. Je kan dan een afspraak maken met een maatschappelijk werker van het Welzijnshuis Roeselare.

Deze maatschappelijk werker van het Welzijnshuis zal jou informatie verstrekken over het verloop van de procedure. Samen met jou wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om alsnog een uithuiszetting te vermijden. Indien er uiteindelijk toch moet worden overgegaan tot een effectieve uithuiszetting, wordt gezocht naar oplossingen om dit op een zo menswaardige manier te laten verlopen.

Het Welzijnshuis werkt nauw samen met het CAW Centraal West-Vlaanderen. Huurders die huren op de privémarkt en geconfronteerd worden met een dreigende uithuiszetting kunnen beroep doen op de woonbegeleider van het CAW voor een meer intensieve woonbegeleiding.

Hoe? 

De griffier (of de gerechtsdeurwaarder) brengt het Welzijnshuis preventief op de hoogte wanneer een vordering tot uithuiszetting bij de rechtbank wordt ingeleid. 

Het Welzijnshuis stuurt een brief naar de betrokken perso(o)n(en) met de vraag om contact op te nemen. Een maatschappelijk werker van het Welzijnshuis verschaft jou informatie over de verdere procedure en om eventuele stappen te kunnen zetten om een uithuiszetting te vermijden.

Het Welzijnshuis brengt de vrederechter (of de gerechtsdeurwaarder) op de hoogte van de respons op het schrijven en welke stappen de huurder zal ondernemen. 

Prijs? 

Gratis

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?