Erkenning wijkinitiatief

Wat? 

Wil je de bewoners van je wijk samenbrengen om activiteiten in jouw buurt te organiseren? Dan kan je ervoor kiezen om een wijkcomité op te richten. Een wijkcomité is een feitelijke vereniging of VZW, samengesteld uit tenminste drie wijkbewoners, wonend op een verschillende adres. 

Hoe? 

Vraag je erkenning aan via het aanvraagformulier.