Informatie verzekering wijkinitiatief

Wat? 

Binnen de reglementen basisondersteuning wijkcomités en wijk in actie is de verplichting tot het nemen van een verzekering beperkte aansprakelijkheid opgenomen.

Bij de provinvie West-Vlaanderen kan je je gratis verzekeren voor de schade die de vrijwillige medewerker toebrengt aan derden. Vraag je erkenning als vrijwilligersorganisatie 6 weken voor aanvang activiteit aan. Je kan je verzekeren voor max. 100 vrijwiligersdagen. Je activiteit geef je ten laatste 3 werkdagen voor aanvang aan. Heb je schade? Laat het dan uiterlijk 8 dagen na ongeval weten aan de verzekeringsmaatschappij.

Indien jouw wijkcomité geregeld activiteiten organiseert (en nood heeft aan meer dan 100 vrijwilligersdagen) dan kan je best een specifieke polis onderhandelen op maat van het wijkcomité

Hou als wijkcomité rekening met de aard en hoeveelheid van de georganiseerde activiteiten en kijk wat voor jou dan de meest geschikte verzekering is. 

In de polis van de Provincie West-Vlaanderen vind je alle informatie terug.