Gecoro

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Planning

Botermarkt 2
8800 Roeselare

Openingsuren

Vandaag: tot (Ook telefonisch van 13.30 u.-17 u.)
Morgen: tot (Ook telefonisch van 13.30 u.-17 u.)
Telefoon051 26 23 10
ruimtelijkeplanning [at] roeselare.be

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (of kortweg GECORO) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op niveau van de stad. 

Deze commissie adviseert het schepencollege en de gemeenteraad over zaken die betrekking hebben op ruimtelijke ordening. De adviesraad komt daarvoor verschillende keren per jaar samen. In de meeste gevallen geeft ze advies over ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs), maar verder ook over structuurplannen, verordeningen, …

De GECORO bestaat uit 

  • deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw
  • vertegenwoordigers van een grotere groep mensen of een sector (milieu en natuur, werkgevers of zelfstandigen, handelaars, land- en tuinbouwers, werknemers, OCMW)
  • waarnemers van het college en van de fracties uit de gemeenteraad.

 

Voorzitter: Omer Hoorne
Secretariaat: dienst Ruimtelijke Planning, Leen Lauwers

Overzicht van alle leden van de GECORO
Huishoudelijk reglement