Waarborg openbaar domein

Wat? 

Als je bouwt, verbouwt of werken uitvoert aan jouw privé domein en je maakt gebruik van zwaar materiaal zoals container, vrachtwagen of kraan, kan er schade aangebracht worden aan het openbaar domein. Daarom wordt bij het afleveren van een bouwvergunning een waarborg voor het openbaar domein gevraagd. 

Voorwaarden: 

Het bedrag van de waarborg wordt bepaald in de bouwvergunning.
De berekening gebeurt als volgt: de lengte van jouw eigendom langs de openbare weg in meter x 25 euro.
Het bedrag wordt je meegedeeld per brief met de gegevens waar en hoe de dossierkosten en waarborg moeten betaald worden.
Jouw bouwvergunning wordt pas afgeleverd na betaling van deze dossierskosten en de waarborg.

De waarborg wordt terugbetaald nadat alle werken zijn uitgevoerd en na controle door onze diensten van het openbaar domein, zie waarborg terugvragen.