Actieplan wateroverlast

Wat? 

Na de wateroverlast van 30 en 31 mei 2016 hebben Stad Roeselare en de Provincie West-Vlaanderen de handen in elkaar geslagen om tot een actieplan tegen wateroverlast te komen. Dat actieplan zal van beide besturen inspanningen vragen. Inspanningen, die zowel de stad als de provincie voluit willen nemen.

Algemene visie en aanpak

Stad Roeselare en de provincie West-Vlaanderen besloten na de wateroverlast om zo snel mogelijk met een actieplan te komen om dergelijke rampen in de toekomst te kunnen voorkomen.
De algemene visie bestaat erin om het water buiten de R32 – N36 en het centrum zoveel mogelijk af te remmen. Het water binnen de R32 – N36 en het centrum moet zo snel mogelijk afgevoerd worden. Daarbij speelt het Kanaal Roeselare – Ooigem een cruciale rol.
In de aanpak van de wateroverlast, werden oplossingen gezocht voor deze beken:

 • Krommebeek, Kapellebeek & Haagdoornbeek
 • Onledebeek & Liebeek
 • Sint-Amandsbeek
 • Mandel
 • Collievijverbeek & Babilliebeek
 • Babilliebeek, Aapbeek & Wulfholbeek
 • Sint-Godelievebeek & Vlietputbeek
 • Regenbeek & Kazandbeek

De oplossingen variëren van vergroten bufferbekkens, aanpassen riolen, extra groenonderhoud, en aanpassen overstorten; tot aanleggen van wadi’s, aanleggen gescheiden riolering, stuwen, aanleggen bypasses en plaatsen pompen. Voor een aantal van die werken zijn bijkomende, noodzakelijke studies nodig, vooraleer tot uitvoering kan overgegaan worden. Een aantal acties werden reeds uitgevoerd; de rest is gepland voor dit jaar, 2018 en later.

Hoever we reeds staan en wat er nog gepland staat kan je vinden in deze folder. Je vindt er een overzicht van alle waterbeheersingswerken

Informatie en overleg met de bevolking

De Stad en de Provincie hebben 3 infoavonden georganiseerd om het actieplan over de wateroverlast te bespreken met de bevolking.

 • hier vind je de presentatie van het actieplan voor het centrum en het noordwesten van Roeselare nl. stroomgebied Mandel, Collievijverbeek, Babillebeek en Sint-Amandsbeek
 • hier vind je de presentatie van het actieplan voor Beveren en het noordoosten van Roeselare nl. stroomgebied Krommebeek, Onledebeek, Liebeek, Kapellebeek en Haagdoornbeek
 • hier vind je de presentatie van het actieplan voor Rumbeke, Oekene en Beitem nl. stroomgebied Regenbeek, Kazandbeek, Babilliebeek, Sint-Godelievebeek, Aapbeek, Wulfholbeek en Vlietputbeek

 

Lees hier meer over wat je kan doen bij overstromingen en wateroverlast.

Lees hier meer over welke initiatieven je zelf kan nemen om wateroverlast te voorkomen.