Nieuws

17 mei 2018

Het OCMW Roeselare verkoopt, in samenwerking met het sociaal verhuurkantoor, een aantal woningen met renovatieverplichting. Het gaat over twee rijwoningen, één rijwoning met afzonderlijke garage en één appartement in Roeselare. Het dossier kan je t.e.m.

8 mei 2018

Scholen en welzijnsorganisaties uit Roeselare nemen het heft in handen om gelijke kansen te bevorderen.

De schoolbesturen van alle Roeselaarse scholengemeenschappen tekenen op 8 mei het charter ‘wonderwel in RSL’.

4 mei 2018

Een leeftijdsvriendelijke stad is een inclusieve en toegankelijke omgeving die actief ouder worden promoot.

3 mei 2018

Politiezone RIHO heeft een nieuw concept ontwikkeld voor een uniform fietsexamen voor leerlingen van het zesde leerjaar. Alle routes worden bewegwijzerd met permanente borden. Ook de scholen krijgen een grotere verantwoordelijkheid om op zoek te gaan naar vrijwilligers die zich willen engageren...

  • Out of Business - Boccanegra
28 april 2018

12 – 21 mei: Tentoonstelling in Galerie Alfons Blomme

25 april 2018

Tijdens de Week van de Opvoeding (16-23 mei) worden overal in Vlaanderen activiteiten georganiseerd voor ouders, grootouders, opvoeders,...

24 april 2018

Het landschapsinrichtingsproject Water-Land-Schap ontvangt 5 miljoen euro voor het uitwerken van de geselecteerde projecten rond watergerelateerde problemen.

23 april 2018

De stad wenst verder werk te maken van het onderhoud en instandhouding van haar religieus, militair en historisch erfgoed
Zowel de stadsdiensten, de leerwerkplaats 'Do-Kit', gespecialiseerde firma’s als inwoners van de stad zelf, nemen die taak voor hun rekening.

19 april 2018

De stad verkoopt een stadsdeel, begrensd door de spoorweg Kortrijk-Brugge en de Koning Leopold III-laan als ontsluiting. De verkoop wordt georganiseerd met een ‘verkoop onder voorwaarden’, waarbij ook aandacht is voor het verbinden, het verduurzamen en het verbeteren van de leefkwaliteit in de...

19 april 2018

Elk Telt wil innovatieve projecten subsidiëren binnen de Stad Roeselare om zo de kansen voor alle inwoners te verhogen en er voor te zorgen dat ieder individu binnen onze stad meetelt.

17 april 2018

Sinds mensenheugenis heeft de kat de harten van veel mensen veroverd. Als populairste huisdier is de kat niet uit onze samenleving weg te denken.

13 april 2018

Maandag 16 april voert het Agentschap voor Wegen en Verkeer enkele ingrepen uit op de rotonde Meiboomlaan. Dankzij het aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen en paaltjes zal de veiligheid voor de fietser hier verhogen. 

10 april 2018

Fiets jij ook graag in Roeselare? Nog tot 21 mei kan je stemmen op jouw favoriete fietsgemeente of -stad. Met deze publieksprijs zetten de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en de Vlaamse overheid steden en gemeenten met een sterk fietsbeleid in de bloemetjes.