60.000 euro voor Krachtgebied Krottegem

15 november 2019

Roeselare ontvangt 60 000 euro voor voorstudie stadsvernieuwingsproject Krottegem

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft 60.000 euro toegekend aan het stadsbestuur van Roeselare. Met deze ondersteuning kan de stad een voorstudie laten uitvoeren rond de mogelijke herwaardering van het ‘Krachtgebied Krottegem’,

Begin dit jaar konden verschillende steden een aanvraag indienen voor een conceptsubsidie uit het Vlaamse Fonds voor de stimulering van (groot-)stedelijke en plattelandsvernieuwing. De stad Roeselare diende voor ‘Krachtgebied Krottegem’ een aanvraag in.

Krottegem, ook wel gekend als de wijk ‘over de statie’ was ooit een levendige arbeiderswijk, met een bloeiend verenigingsleven en een sterke industriële activiteit. Met het verdwijnen van textielnijverheid is  Krottegem een beetje geïsoleerd geraakt. Roeselare wil samen met de bewoners, de handelaren, en de verenigingen onderzoeken op welke manier de wijk van onderuit geherwaardeerd kan worden.   

Globale visie

Een onafhankelijke jury noemde het studieproject in Roeselare erg relevant omdat het project inspeelt op ‘de reële uitdaging met betrekking tot sociaal achtergestelde wijken in Vlaamse steden’.  Dat het onderzoeksproject ‘Krachtgebied Krottegem’ zowel sociaal als ruimtelijk wil opwaarderen, samen met de (kwetsbare) inwoners noemt de jury een mooie combinatie.

Burgemeester Kris Declercq: “In ons bestuursakkoord hebben we nadrukkelijk gekozen voor een prioritaire uitvoering van het actieplan “Krachtgebied Krottegem”. We zijn ervan overtuigd dat in Krottegem een enorm potentieel aanwezig is: zowel bij de bewoners, als in de infrastructuur. Ik ben heel blij dat de Vlaamse Regering ons hierin ondersteunt.”

Beleidsverantwoordelijke:

Kris Declercq | Burgemeester en verantwoordelijk voor Wijkenbeleid en Participatie | 0495 54 74 09

x
Kan ik je helpen?