AiRsL meet mee de luchtkwaliteit in RSL

2 oktober 2018

Luchtkwaliteit is hot deze dagen. Vorige zaterdag werden in de Standaard de resultaten gepubliceerd van CurieuzeNeuzen Vlaanderen, het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit. Het project dat een samenwerking was tussen de Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en de krant De Standaard riep in het voorjaar alle burgers in Vlaanderen op om gedurende de maand mei aan hun gevel de luchtkwaliteit te meten. Heel concreet werd de concentratie stikstofdioxide (NO2) gemeten. Stikstofdioxide (NO2) is een belangrijke indicator voor vervuiling van de luchtkwaliteit door het verkeer.

De concentraties NO2 in Vlaanderen vertonen onderling grote verschillen. Zelfs binnen eenzelfde dorp of stad kan de luchtkwaliteit sterk verschillen van straat tot straat. Zelfs binnen eenzelfde straat kunnen opmerkelijke verschillen voorkomen. Dankzij het verzamelen van deze gegevens worden knelpunten bloot gelegd en kunnen we starten met zoeken naar oplossingen. Ook ingrepen in de openbare ruimte kunnen we uiteraard het best evalueren door opnieuw de luchtkwaliteit te gaan meten en de vergelijking te maken. Blijven meten is dus de boodschap en dat wil de stad Roeselare doen samen met haar inwoners.

Met het project AiRsL wil Roeselare verder bouwen aan een lokaal meetnet. Daarvoor doet ze beroep op Roeselarenaars om ook nu een meter op te hangen aan de gevel. Met deze meter wordt de aanwezigheid van fijn stof in de lucht gemeten, alsook de luchtvochtigheid en temperatuur. Aan de hand van dit laatste willen we zogenaamde hitte-eilanden localiseren. Alle meetresultaten zijn online door iedereen op te volgen. Dit meetnet AiRsL past volledig binnen het Smart City concept dat zo een concreet instrument wordt om inzicht te krijgen in de leefkwaliteit van de stad.

Voor AiRsL heeft de stad de eerste 100 meters aangekocht. De stad plaatste al een aantal meters op interessante plaatsen in Roeselare. Maar het grootste deel willen we meegeven met inwoners die samen met ons willen meten.

Tijdens de kick-off in RSL Op Post op 24 oktober willen we deze gratis meters samen in elkaar zetten en tonen waar en hoe je deze thuis gemakkelijk kan installeren. Die avond komt er ook een gastspreker van de Vlaamse Milieumaatschappij informatie geven over luchtkwaliteit, luchtvervuiling en de gevaren hiervan.

Wil je ook zo'n meter ophangen bij jou thuis, dan kan dat! Laat je gegevens achter via klimaatswitch.be en we sturen je zo snel mogelijk een inschrijvingsformulier.