Bestelwagens van bpost brengen voortaan verkeersborden in Roeselare in kaart

17 december 2019

Stad Roeselare en bpost gingen een samenwerking aan om de verkeersborden langs Roeselaarse wegen te monitoren via camera’s gemonteerd op de bestelwagens van bpost. Voor dat verkeersveiligheidsproject ontving Stad Roeselare zowel de Agoria Smart City Award als de Slim-in-de-stadsubsidie. Als de laatste tests met die nieuwe camera aan onze verwachtingen voldoen, kan de eerste fase van het project afgerond worden. Dat betekent dat voortaan continu een bpost-bestelwagen met camera rondrijdt in Roeselare.

Verkeersveiligheidsproject met machine learning 

Op bestelwagens van bpost werden camera’s gemonteerd die tijdens hun ronde de verkeersborden monitoren. Via machine learning worden de beelden verwerkt en alle verkeersborden in kaart gebracht, inclusief locatie. Omdat de Stad daarbij hun lokale en Vlaamse databank automatisch voedt, is er een bijna realtime overzicht van de situatie. Op basis van de foto’s kan de Stad snel ingrijpen bij meldingen/beelden van ontbrekende borden, nieuwe borden, borden die gebreken vertonen of niet zichtbaar meer zijn …  Na verloop van tijd, met alle data die ze verzamelen en verrijkt met verkeersreglementen, ongevallencijfers, enz. wil de Stad onderzoeken of artificiële intelligentie kan ingezet worden om verbetervoorstellen te formuleren. 

Proeffase afgerond

Na een jaar van grondig testen, kunnen we fase 1 binnenkort afronden. Dat betekent dat bpost continu een wagen heeft uitgerust met een camera om via machine learning alle verkeersborden in kaart te brengen en meldingen te maken van verkeersborden die onderhoud nodig hebben. Nu we in de laatste validatiefase zitten, kijken we al uit naar de continue monitoring van de verkeersborden in Roeselare.

Op basis van beelden uit de proeffase zijn reeds meer dan 12.000 verkeersborden in kaart gebracht en 300 meldingen doorgegeven aan de stadsdiensten voor verder onderhoud en inspectie. De beelden worden binnen de vijf dagen verwerkt, nieuwe meldingen gemaakt, enz. Omwille van de privacy zijn gezichten, wagens en nummerplaten automatisch onherkenbaar gemaakt en na een korte termijn worden alle beeldmaterialen vernietigd.

Nieuwe fase

Deze eerste fase was een grote stap voorwaarts om de andere onderdelen van het project te realiseren. De focus gaat nu naar het in kaart brengen van de wegmarkeringen en andere onderdelen die een impact kunnen hebben op de verkeersveiligheid. Dat gebeurt met dezelfde technologie als in fase 1.

Artificiële intelligentie

Als alle informatie in kaart is gebracht, wordt er gestart met een AI-project om na te gaan hoe de Stad gerichte acties kan ondernemen om de verkeersveiligheid te verhogen. Daarvoor willen we de informatie verrijken met andere data zoals informatie over ongevallen, verkeersdrukte, enz. Met dit project wil Stad Roeselare niet alleen haar verkeersveiligheid verhogen, maar ook tot een proactieve benadering komen en verbetervoorstellen formuleren die vandaag niet gedetecteerd worden.

 

  • bpost
bpost
x
Kan ik je helpen?