Betere openingsuren en nieuw gratis contactnummer

Stad Roeselare maakt werk van de verbetering van de dienstverlening en zet de Roeselenaar daarbij centraal. Bovenop de verregaande digitalisering van een aantal diensten, wordt vanaf 6 maart met een extra lange avondopening maximaal ingespeeld op de behoeften van de klant. Daarnaast is het ook mogelijk om op afspraak langs te komen in het stadhuis. Vanaf 6 maart kunnen burgers voor meldingen en algemene informatie bovendien terecht op één gratis en herkenbaar contactnummer: 1788.

Nieuw contactnummer voor de stad: 1788

Vanaf 6 maart kunnen burgers op het nummer 1788 terecht voor meldingen in verband met het openbaar domein (gebreken aan wegen, verkeersborden, onderhoud van groen, zwerfvuil, …) en voor eerder algemene vragen over de stadsdiensten (openingstijden, maken van een afspraak, klachten over dienstverlening, suggesties, …).  

Het nieuwe contactnummer is op verschillende manieren bereikbaar :

  • GRATIS bellen naar het nummer 1788
  • Online via www.1788.be
  • E-mailen naar 1788 [at] roeselare.be
  • Via WhatsApp op het nummer 0499 92 1788 (niet om te bellen/sms’en)

Betere openingsuren met nieuwe avondopening

De openingsuren worden aangepast, waarbij gestreefd wordt naar meer eenvormigheid tussen stadhuis en Welzijnshuis. Vanaf 6 maart zijn beide locatie elke voormiddag open van 8.30 u. tot 12 u.

De belangrijkste vernieuwingen:

  • De dienst Burgerzaken (identiteitskaarten, rijbewijzen, reispassen, ...) is op maandagavond open van 16 u. tot 19.30 u. Met een extra lange avondopening wordt ingespeeld op de behoeften van de klant, in het bijzonder van de actieve bevolking en studenten. 
  • Op zaterdagvoormiddag is niet alleen de dienst Burgerzaken open. Burgers kunnen ook voor woonpremies, een toelating voor het gebruik van het openbaar domein en het afgeven van bouwdossiers op zaterdagvoormiddag langskomen.

 

Een overzicht van de vernieuwde openingsuren vind je onderaan deze pagina terug.

Ruimer telefonisch bereikbaar

Omdat heel wat zaken telefonisch geregeld kunnen worden, zijn de stadsdiensten vanaf 6 maart ook ruimer telefonisch bereikbaar. Het voordeel van telefonisch contact is dat burgers vaker onmiddellijk een antwoord op hun vragen krijgen, er zekerheid is dat hun vragen goed terecht komen en meer complexe vragen behandeld kunnen worden. Het is bovendien een belangrijk alternatief voor wie niet kan langskomen of moeilijker online zijn weg vindt.

Elke weekdag kan je ons bereiken van 8.30 u. tot 12 u. en van 13.30 u tot 17 u. (op vrijdag tot 15 u.).

Op afspraak langskomen

In het Welzijnshuis bestaat de mogelijkheid om op afspraak te komen al van bij de opstart, dit tot tevredenheid van de klant. Vanaf 6 maart kan de burger ook voor de diensten Burgerzaken, Inname Openbaar Domein & Woonpremies en Bouwen, Milieu, Wonen & Ondernemen op afspraak langs komen.

Wie een afspraak maakt, krijgt vooraf informatie over wat er nodig is voor de afhandeling van een dossier of over de voorwaarden waaraan moet voldaan zijn. Bovendien hoef je niet te wachten en krijg je vooraf nog een e-mail en sms ter herinnering aan de afspraak.

Vanaf 20 februari kunnen afspraken gemaakt worden:

  • Online via www.roeselare.be
  • GRATIS bellen naar het nummer 1788
  • Aan het onthaal van het stadhuis tijdens de openingsuren

Digitaal loket

De laatste maanden zette de Stad reeds sterk in op uitbouw van de digitale dienstverlening. Daardoor is een bezoek (en bijhorende verplaatsing) aan de stadsdiensten vaak niet nodig. Heel wat zaken kunnen 24/24 en 7/7 online met de stad geregeld of aangevraagd worden: een attest of uittreksel opvragen, een adreswijziging doorgeven, een evenement organiseren, een vergunning aanvragen, …

Het digitaal loket kan bezocht worden via www.roeselare.be/digitaal-loket .