Blauwalgen in kanaal Roeselare-Leie

31 juli 2018

Er zijn blauwalgen aanwezig in het kanaal Roeselare-Leie. Dat meldt De Vlaamse Waterweg nv. Contact met of inname van besmet water kan schadelijk zijn voor mens, dier en gewas. Daarom mag er niet langer water genomen worden voor besproeiing van gewassen of als drinkwater voor vee. Daarnaast komt er ook een verbod op zachte waterrecreatie zoals kajak, waterski en wakeboarden. 

Wat zijn blauwalgen?

Blauwalgen (of cyanobacteriën) zijn bacteriën die leven in zoet water en die er uitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich snel vermenigvuldigen. Ze scheiden giftige stoffen af die bij contact of inname van het besmette water schadelijk kunnen zijn voor mens en dier.

Ook het besproeien van gewassen kan schadelijke gevolgen hebben, aangezien de giftige stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig kunnen blijven. Daarnaast kan de verstuivingswolk bij besproeiing ook hinderlijk zijn voor omwonenden.

In totaal werd de aanwezigheid van drie potentiële giftige bacteriën in het kanaalwater bevestigd door laboresultaten.   

Risico’s uitsluiten 

De Vlaamse waterwegbeheerder wil elk risico uitsluiten.

  • Daarom komt er een captatieverbod voor wie het kanaalwater gebruikt voor het besproeien van landbouwgewassen of als drinkwater voor vee.
     

Er mag wel nog water gecapteerd worden voor andere productieprocessen zoals bijvoorbeeld koeling of het maken van beton. Alle waterafnemers worden daarover vandaag nog op de hoogte gebracht. 

  • Daarnaast wordt ook elke vorm van zachte recreatie op het kanaal verboden. Het gaat dan onder meer over kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden, …
     
  • Zwemmen in het kanaal is sowieso al verboden. Pleziervaart blijft wel toegelaten.

Opvolging 

Het is erg moeilijk om te voorspellen hoelang de bacteriën in het water aanwezig zullen blijven. Dit is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en de stroming van het water. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is alvast niet zinvol. De Vlaamse waterwegbeheerder en de Vlaamse Milieumaatschappij volgen de situatie op de voet en nemen regelmatig nieuwe stalen voor bijkomend onderzoek.

Captatieverbod water uit onbevaarbare waterlopen

Naast het verbod om water te capteren uit het kanaal, is het nog steeds ten strengste verboden om water te capteren uit onbevaarbare waterlopen en putten. Sommige putten in (industriële) verkavelingen zijn verplichte blusvoorraden. Door het leegpompen van deze putten brengt men de lokale bedrijven in gevaar. De politie zal hier ook extra controleren.