Bouw van een nieuwe nachtopvang #VANRSL gestart

13 Januari 2021

Op 4 januari 2021 startten de afbraakwerken in voorbereiding van de nieuwbouw voor de nieuwe Roeselaarse nachtopvang “Het PosThuis”.    

De huidige nachtopvang -De Noorderbrug- is gehuisvest aan de Noordlaan 1 in Roeselare.   Het gebouw beantwoordt niet meer aan de hedendaagse normen en biedt onvoldoende capaciteit om te kunnen voldoen aan de steeds stijgende vraag naar nachtopvang omwille van dakloosheid.  Beide redenen waren voor het Welzijnshuis de aanleiding om over te gaan tot een volledige nieuwbouw waarbij zowel aandacht wordt besteed aan een veilige en warme nachtopvang én aan voldoende capaciteit. Deze zal in de nieuwbouw kunnen uitgebreid worden tot 21 unieke personen per nacht waar dit op vandaag slechts maximaal 13 individuele personen is.   De huidige Corona – epidemie heeft zelfs tot gevolg dat we slechts 5 individuen kunnen opvangen.   De nieuwbouw zal beter voorzien zijn om mogelijke toekomstige crisissen op te vangen, al hopen we dat dit nooit meer voorkomt! 

De nieuwbouw van de nachtopvang wordt gebouwd op de site ‘RSL Op Post’, ter het voormalige B-Postgebouw, ter hoogte van de huidige luifel op de koer, met als ingang de Hugo Verrieststraat.    

De naam “Het PosThuis” was dan ook snel gekozen: Post verwijst naar de site en Thuis, met een grote T verwijst naar de warmte, veiligheid en geborgenheid die we aan de dak- en thuislozen, die genoodzaakt zijn om beroep te doen op onze nachtopvang, willen bieden.  Een verblijf in de nachtopvang wordt niet gezien als een oplossing voor dakloosheid, maar wél als een tussenstap naar een nieuwe huisvesting waarbij we daklozen toeleiden tot hulpverlening, bijvoorbeeld naar het Welzijnshuis voor administratieve ondersteuning, financiële steunverlening of schuldbemiddeling.  Ook naar onze externe partners, zoals de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, wordt  vaak doorverwezen.   

De nieuwe nachtopvang werd ontworpen door architectenbureau bildt. uit Roeselare. Het PosThuis heeft een efficiënte inrichting, een sobere aankleding en voldoet aan de huidige normen qua milieuvriendelijkheid én duurzaamheid. De verhuizing naar deze nieuwe huisvesting is voorzien tegen begin 2022. 

Sinds de opstart van de nachtopvang in 2015 worden we jaarlijks ondersteund door de Provincie West Vlaanderen.   

 

  • vooraanzicht nachtopvang
Toon vergrote weergave in een popup (vooraanzicht nachtopvang)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?