Captatie- en recreatieverbod door blauwalgen in kanaal Roeselare-Leie

19 juli 2019

Blauwalgen - of cyanobacteriën - zijn bacteriën die leven in zoet water en die er uitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Blauwalgen scheiden giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. 

Op 10 juli 2019 werd blauwalgengroei waargenomen op het Kanaal Roeselare-Leie te Izegem en Ingelmunster. Op 15 juli stelde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bijkomende drijflagen van blauwalgen vast op het kanaal in de gemeenten Roeselare, Izegem, Ingelmunster, Oostrozebeke en Wielsbeke. Er werden staalnames gedaan om de concentraties toxische stoffen te bepalen, de risico's te kunnen inschatten en bijgevolg eventuele maatregelen te nemen. 

De stalen voor Roeselare vertonen een te hoge concentratie toxische stoffen.

Op basis van deze meetresultaten werd een politiebesluit afgevaardigd:

  • Captatieverbod: het is verboden water te capteren uit het Kanaal Roeselare-Leie op het hele grondgebied van Roeselare voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. 
  • Recreatieverbod: het is verboden om aan elke vorm van zachte recreatie te doen op het Kanaal Roeselare-Leie op het hele grondgebied van Roeselare.
     

De situatie wordt verder opgevolgd door de VMM. Volgende week worden er opnieuw stalen onderzocht. 

Effluent afhalen bij Aquafin 

Het is voor landbouwers wel opnieuw mogelijk om effluent op te halen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin. Meer informatie hierover vind je hier

  • Blauwalgen
Blauwalgen
x
Kan ik je helpen?