Corona - maatregelen Roeselare HELPT

16 maart 2020

Sinds vrijdag 13 maart 2020 middernacht zijn er in ons land een aantal strenge maatregelen van kracht. Het gaat om uitzonderlijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen en de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen.

De maatregelen zijn streng, maar noodzakelijk.

Sinds 2 maart al is in Roeselare een Taskforce actief die alles van zeer nabij volgt. Ook de Veiligheidscel monitort continue de situatie, in nauw overleg met de nood- en interventieplanning en de medische diensten.

ROESELARE HELPT met informatie

Inwoners zijn op zoek naar de laatste correcte informatie. De Stad wil alle informatie bundelen in één overzicht en een antwoord bieden op de vragen die dagelijks worden gesteld aan de medewerkers van de Stad- en OCMW-diensten.

Meldpunt 1788

Het bestaande callcenter 1788 van de Stad werd uitgebreid met een aantal medewerkers. Heb je als inwoner van Roeselare vragen over corona? Dan kan je terecht op het gratis nummer 1788. Alle hulp- en zorgvragen van burgers worden er in alle vertrouwelijkheid behandeld.

Het callcenter is bereikbaar op weekdagen van 8.30 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 17 u., ook op zaterdag van 8.30 u. tot 12 u.  

Buiten de gewone openingsuren van de Stadsdiensten blijven de hulpdiensten permanent bereikbaar. Bel 112 in geval van nood.

Corona website Stad Roeselare

Alle recente informatie kan je vinden op de website www.roeselare.be.

Bewonersbrief

Aangezien het van groot belang is om ook de inwoners te informeren die niet digitaal actief zijn, zal alle nodige informatie ook via een bewonersbrief in gans Roeselare bedeeld worden.

ROESELARE HELPT onze kwetsbaren

Vooral voor de kwetsbare groepen moet er bijzondere aandacht zijn. Onder meer mensen met een zwakke gezondheid en ouderen verdienen de grootste zorg.

Verbindingsplatform Roeselare Helpt

Burgemeester Kris Declercq: “Er zijn heel veel vragen van inwoners over het coronavirus. Tegelijk stellen ook heel wat mensen de vraag op welke manier ze anderen kunnen helpen. Om deze warme stroom aan solidariteit op een overzichtelijke manier te kunnen bundelen, heeft de Stad nu een centraal platform opgericht: Roeselare Helpt. Met dit platform willen we actief de vele vrijwilligers ondersteunen. Medewerkers van Stad en OCMW combineren de hulpvragen met het aanbod van vrijwilligers en proberen op die manier zoveel mogelijk mensen snel te helpen.”

Op www.roeselare.be/roeselarehelpt worden alle hulpvragen gebundeld en kan je zien hoe je zelf je steentje kan bijdragen als vrijwilliger. Ook mensen die zelf hulp kunnen gebruiken, kunnen hier terecht.

 • Heb je zelf hulp nodig?

  Bel naar 1788 of mail naar 1788 [at] roeselare.be. Je kan ook het online formulier invullen op www.roeselare.be/roeselarehelpt
  De medewerkers van Stad en OCMW bekijken alle vragen en contacteren je wanneer er een geschikte vrijwilliger is gevonden. Alle vragen worden strikt vertrouwelijk behandeld.
   

 • Wil je zelf helpen?

  Help eerst personen die hulp nodig hebben in je directe omgeving (familie, buren, vrienden...). Je kan je op de website www.roeselare.be/roeselarehelpt registreren als vrijwilliger en zo je buren helpen.
   

Het gaat onder andere om:

 • Boodschappen doen voor een buur
 • Naar de apotheek gaan
 • De hond uitlaten

Wie mag helpen als vrijwilliger?

Het spreekt voor zich dat je zelf in een goede gezondheid moet verkeren. Mensen vanaf 65 jaar of mensen die een verhoogd gezondheidsrisico hebben, komen niet in aanmerking om te helpen.

Vrijwilligersverzekering

De Vlaamse regering biedt een gratis vrijwilligersverzekering aan voor alle individuele burgers die zich inzetten voor kwetsbare inwoners in deze moeilijke periode. Wie zich aanmeldt, krijgt een bevestiging per e-mail en is dan verzekerd tot en met 3 april (voor alle acties die georganiseerd worden tussen 8 u. en 20 u.).

Buurman/vrouw, ik HELP je graag!

Elke inwoner krijgt één van de komende dagen een bewonersbrief thuis bezorgd. Daarbij zal ook een kaartje zitten dat je kan invullen. Op die manier kan je je contactgegevens bezorgen aan de buren die mogelijks jouw hulp kunnen gebruiken. Wil je graag meerdere kaartjes? Ze zijn te downloaden op  www.roeselare.be/roeselarehelpt.

Hygiëne, hygiëne, hygiëne: meer dan ooit belangrijk

Iedereen moet zijn steentje bijdragen.

Het Stadsbestuur blijft de regels voor een goede hygiëne herhalen. Deze zijn van ontzettend groot belang en kunnen niet genoeg benadrukt worden.

Burgemeester Kris Declercq: “De strijd tegen Covid-19 kan enkel gevoerd worden wanneer elke inwoner zijn steentje bijdraagt. Het zijn uitzonderlijke, maar wel noodzakelijke maatregelen. Roeselare is een geborgen stad en de Roeselarenaar is van oudsher hartelijk met zin voor initiatief en samenwerken. Een aantal strikte richtlijnen en afspraken blijven echter wel essentieel. Het Stadsbestuur roept haar inwoners op om hier heel nauwgezet mee om te gaan en alle richtlijnen op te volgen. Oltegoare is nu meer dan ooit een werkwoord.”

 Een overzicht van de belangrijke basisprincipes:

 • Hygiëne:
  • Was regelmatig je handen met water en zeep.
  • Geef geen handen of kussen.
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
 • Beperk het sociaal contact met anderen: privéfeestjes zijn nu echt wel even uit den boze.
 • Blijf thuis als je je ziek voelt.
 • Vermijd een mix van verschillende leeftijden: combinatie kinderen en ouderen is geen goed idee.
 • Houd voldoende afstand van elkaar: een afstand van 1,5 meter is het minimum.

ROESELARE ONDERSTEUNT horeca en handelaars

Actualisatie federale richtlijnen

Voedingswinkels, apothekers en winkels met dierenvoeding blijven open, zowel in de week als in het weekend. Het is dus niet nodig om massaal etenswaren of andere producten in te slaan. Integendeel, vermijd de drukte in winkelszaken en probeer gespreid je inkomen te doen.

Steunmaatregelen

Vorige vrijdag nodigde de Stad de vertegenwoordigers van het horecamanagement en Horeca Vlaanderen, UNIZO, vzw Centrum en Shopping Roeselare, ROM en Beveren Bruist uit voor overleg.  De opgelegde maatregelen vanuit de hogere overheden werden toegelicht.

De stad neemt het engagement om naast de bestaande steunmaatregelen op Vlaams en federaal niveau, de economische schade te helpen verlichten.

Uitstel van betaling en kwijtschelding retributies.

 • Roeselare telt nog weinig specifieke ondernemersbelastingen. Voor die belastingen die de Stad heeft, wordt uitstel van betaling voorzien. Dit gaat om:
  • Belasting verspreiding reclamedrukwerk
  • Belasting op taxi’s
 • Daarnaast wordt de belasting op de inname openbaar domein en de  standrechten op de markten gedurende deze coronaperiode opgeheven.
 • De Vlaamse overheid heeft reeds aangekondigd dat de aanslagbiljetten in het kader van Onroerende Voorheffing later (september) zullen worden verstuurd.
   

Specifieke maatregelen ondersteuning handelaars en horeca

De Stad roept iedereen op om maximaal de Roeselaarse handelaars te ondersteunen: Winkel hier! Koop lokaal!

 • Terrassentaks: belastingen op terrassen voor 2020 worden afgeschaft.
 • Een aantal Roeselaarse restaurants bieden aan hun klanten de mogelijkheid tot afhaling of bezorging van maaltijden. De Stad ondersteunt dit door op de website en via promotionele middelen een lijst van adressen waar maaltijden kunnen worden afgehaald beschikbaar te stellen.  
 • Er is een horeca-platform opgericht door een Roeselaars bedrijf, digital agency “Your Mind Our Work”. Het gratis platform www.steundehoreca.be stelt horecazaken in de mogelijkheid om thuislevering en/of afhaling te organiseren en te groeperen. Handelaars die zich graag willen registreren, kunnen dit doen via https://steundehoreca.be/registreren. De Stad zal ook diverse vormen van afhaalsystemen en andere webplatforms verder promoten.
 • Het openbaar domein wordt gratis ter beschikking gesteld voor het organiseren van afhaalpunten (horeca, foodtrucks,…)

Naast deze horecaspecifieke maatregelen worden er maatregelen voorzien om de klassieke  handelaars en horeca te ondersteunen, ook in de periode na deze crisis:

Investeringsfonds

Een investeringsfonds van 500 000 euro wordt opgericht. Dit ondersteuningsfonds is vooral voorzien om collectieve gemeenschappelijke economische acties te organiseren en te ondersteunen vanuit het vernieuwde horecaplatform en handelaars zelf (bv. publiciteitsacties, een systeem van spaar-/horecabonnen, heropeningsfestiviteiten in het centrum en deelgemeenten, compensatie van standgelden voor activiteiten,…). Dit kan hen helpen om een vlottere doorstart te maken na deze moeilijke periode.

 • Een gerichte publicitaire campagne zal worden opgestart na deze periode. Dit wordt nog verder in detail besproken met de betrokken handelaars

Steun aan verenigingen

Voor een aantal verenigingen betekende de afgelasting van hun evenement een kost. De Stad wil voor deze getroffen Roeselaarse verenigingen tussenkomen via de kosten voor stedelijke infrastructuur en materiaal.

Essentiële dienstverlening: enkel op afspraak

Het stadhuis van Roeselare en het Welzijnshuis sluiten vanaf dinsdagmorgen 17 maart 2020 de deuren voor vrije inloop, maar blijven nog open voor dringende vragen op afspraak.  Aan burgers wordt er gevraagd om er enkel op afspraak en voor strikt noodzakelijke dienstverlening (bv. termijngebonden dienstverlening) langs te komen.

De Stad benadrukt dat er heel wat zaken via het e-loket van de Stad (www.roeselare.be) kunnen gebeuren, zodat het aantal fysieke contacten tot het minimum beperkt kan worden. De Stad roept de inwoners op om hier zo veel als mogelijk gebruik van te maken. Niet-dringende bezoeken aan de Stads- en OCMW-diensten worden uitgesteld naar een later moment.

Je kan een afspraak maken via de website www.roeselare.be ofwel telefonisch op 1788.

Om het aantal fysieke contacten tussen mensen te reduceren, zullen er tijdelijk ook geen afvalstickers van MIROM worden verkocht bij de Stadsdiensten. In deze corona-tijden is het aangeraden om meteen een rol nieuwe afvalzakken te kopen. Momenteel is er voldoende voorraad in de winkelpunten en nadien kunnen er nieuwe afvalstickers worden aangekocht om op de oude vuilniszakken te gebruiken. Op de website van MIROM www.mirom.be/corona kunnen inwoners terecht voor de laatste info over de dienstverlening (afvalophaling, recyclageparken, verkoop van stickers, …).

Een aantal stedelijke locaties blijven gesloten

In navolging van de maatregelen die op 13 maart werden getroffen door de federale overheid, werden alle stedelijke sport-, jeugd- en culturele infrastructuur tijdelijk gesloten: Museum KOERS en het Vrijetijdspunt, Ter Posterie, zaal OCAR, sporthallen enz. hebben de deuren gesloten. Ook de locaties voor recreatief sporten zoals de sportkooi aan het Stationsplein, de looppiste en het gebouw van het Stedelijk Sportstadion,…  zijn gesloten.

De recyclageparken in Roeselare blijven voorlopig open volgens de gewone openingsuren. De leeszaal van het Archief op de Botermarkt is tijdelijk gesloten.

Alle actuele informatie over het coronavirus is te vinden op de website www.info-coronavirus.be.

Stedelijke partners

Ook stedelijke partners nemen de nodige maatregelen i.v.m. corona:

 • Provinciedomeinen: parkings afgesloten | enkel open voor mensen uit de buurt
 • Motena: dienstencentra zijn gesloten | geen bezoek in woonzorgcentra
 • AZ Delta: geen bezoek | alleen dringende ingrepen/raadplegingen I symptoomchecker
 • ARhus: gesloten
 • Mirom: containerparken open vanaf dinsdag 7 april | geen verkoop stickers
 • Stedelijk basisonderwijsSTAP en SASK: alle lessen geschorst
 • De Lijn: geen belbussen | social distancing bij plaatsnemen | achteraan instappen
 • De WatergroepTelenetFluvius en Proximus: alleen dringende en noodzakelijke werken
 • De Spil: voorstellingen geannuleerd
 • Sportoase: gesloten
 • CAW: CAW blijft bereikbaar voor jouw welzijnsvragen. Mail, chat of bel via 0800 13 500
   

Alle actuele informatie over het Coronavirus is te vinden op de website www.info-coronavirus.be.

x
Kan ik je helpen?