Dag van de Natuur beheerswerken in De Kleiputten

Zaterdag 18 november van 9 u. tot 16 u.

We stropen samen nog even de mouwen op voor natuurgebied De Kleiputten in winterrust gaat. Veel voorbereidend werk is al gebeurd tijdens de zomerwerkdag.

Nu willen we de herstelde takkenwallen aanvullen met het vele snoeimateriaal dat van overal uit het gebied wordt aangevoerd.
Hiervoor hebben we vele handen nodig. En wees gerust: zelfs bij vriesweer zal je geen kou vatten. Verder dreigt de ijsvogelwand weer dicht te groeien en staat er dus ook graafwerk op het programma om de aanvliegroute open te houden. Ten slotte wachten enkele knotwilgen nog op een passende wintercoupe.
Je weet ondertussen dat we sterk staan in hartversterkers, dampende soep en warme veggieporties.
Om te weten hoeveel eten we ’s middags moeten voorzien, krijgen we graag een seintje als je komt helpen. Maar ook als je maar een halve dag kan komen helpen, ben je van harte welkom.

Handschoenen en werkgerief zijn voorzien voor jong en oud. (cfr. ledenblad De Knotwilg)
Afspraak op de parking van De Kleiputten in de Babilliestraat in Roeselare.
Meer info bij Piet Desmet 051 22 58 52 of natuur.mandelstreke [at] gmail.com