De toekomst van de stad door kinderogen

Vanaf de krokusvakantie staken leerlingen van SBS De Brug en de Sint-Jozefsschool hun schouders onder een experimenteel en educatief project in hun buurt. Ze namen verleden en heden onder de loep en ontwikkelden een nieuw en eigen toekomst- en droombeeld voor hun buurt. Ze gingen op onderzoek, op interview, werkten in groepjes, namen deel aan creatieve ateliers, brachten hun idee over op kunstwerken en kers op de taart is nu een tentoonstelling, én een boek. Komend weekend kan iedereen met dat project kennis maken tijdens een verkenning langs een kunstenparcours dat start in de Oude Brouwerij, Spanjestraat 62.

Kinderen en jongeren bepalen de toekomst

Het welbevinden van kinderen en jongeren is de ultieme barometer voor een gezonde woonomgeving, een democratisch en een goed bestuur.

De stad wil daarom op een leuke en speelse manier samen met kinderen en jongeren nadenken over toenemende verstedelijking, beperkte (speel)ruimte en andere beleidsdomeinen.

Roeselaarse jongeren participeren reeds aan verschillende werkgroepen: speelpleinwerking, samen studeren, stadsdichter, ik speel met de stad, 100 dagen, TRAX, urban art, speelcontainers, ….
Deze participatie houdt zowel inspraak, advies, talentontwikkeling als co creatie in. We merken dat de kinderen en jongeren enthousiast zijn over deze aanpak. De stad zag dat dit naar meer smaakte en zet deze tendens ten volle door.

Via de jeugdraad krijgen jongeren de kans om het stadsbestuur te adviseren over jeugd en jeugdwerkbeleid. Jongeren krijgen op die manier de kans om inspraak te hebben op het beleid van de stad.

Met het project #toekomstvanRSL wil stad Roeselare nog een stap verder gaan door niet georganiseerde kinderen en jongeren participatief te betrekken bij de toekomst van de stad. Een sterke ambitie gezien dit vaak een moeilijker te bereiken doelgroep is. De stad wil deze ambitie bereiken via twee trajecten.

Enerzijds kunnen kinderen participeren in het project Den Overdracht. Samen met vzw De Batterie worden kinderen met verschillende achtergronden met elkaar verbonden rond het thema toekomst van mijn stad.

Anderzijds wenst de stad in het najaar 2017 een belevingsonderzoek rond de toekomst van de stad te starten met kinderen en jongeren.

 

 

Participatief project ‘Den overdracht’,

In het project ‘Den overdracht’ trekt de Batterie met kinderen uit verschillende buurten van Roeselare de stad in.

Gedurende 18 maanden neemt het project Den Overdracht 6 klasgroepen uit 6 verschillende scholen/buurten mee in een onderzoek naar stadsontwikkeling. Vanuit een grondig onderzoek wordt een gezamenlijke, artistieke creatie gerealiseerd, die een frisse en tegelijk genuanceerde blik werpt op de leefomgeving en cultuur van Roeselare, nu én in de toekomst. Door een actieve en participatieve benadering wordt bij kinderen het enthousiasme en de interesse voor de eigen stad aangewakkerd.
Het uitgangspunt is een onderzoek naar verschillende plaatsen in Roeselare en hoe die in de tijd evolueerden. Ze onderzoeken het verleden van de plaatsen en bevragen de buurtbewoners, opa's, oma's en passanten in rollende kabinetten.

Eind juni 2018 wordt het project afgesloten met een grote expo waar 3 boeken samengebracht worden in een mooie box.

De resultaten van de eerste 2 scholen (SBS De Brug en Sint Jozefsschool) werden verzameld in het eerste boek en kan je meebeleven langs een verrassend kunstenparcours.
De boekvoorstelling en officiële opening van de expo vindt plaats op vrijdag 16 juni om 18 uur.

In het parcours doorheen de stad ontdekt de bezoeker de werken van de kinderen, telkens een ingreep in de publieke ruimte. De kinderen dachten na over hoe ze hun toekomstbeeld konden vertalen in een symbolisch beeld. Ze brengen ons geen letterlijke vertaling maar laten ons ontdekken, voelen en misschien begrijpen ... waar zij met hun stad van de toekomst naar toe willen.

  • Laat je verrassen en volg de route aan de hand van het grafisch boek dat ontwikkeld werd door de kinderen. Het boek bevat het grafisch werk dat de kinderen tijdens het project creëerden en brengt de stad in beeld. De bijhorende kaart leidt de bezoeker van de ene plaats naar de andere doorheen de stad.
  • Laat je meevoeren in de animatiefilmpjes waar de kinderen je confronteren met hun visie voor de toekomst op de gekozen plek.
  • Laat je verwonderen en geniet van de ingrepen die de kinderen op hun plek realiseerden. Ze brengen je met een symbolisch beeld een stukje dichter bij hun toekomstvisie voor hun eigen buurt.

Het boek bevat de kaart voor de kunstenroute die vrijdag 16 juni vanaf 18 u. en zater- en zondag 17 en 18 juni van 10  tot 18 u. te bewandelen is. De route start aan de oude brouwerij, Spanjestraat 62.

Het project is te volgen op: facebook.com/denoverdracht

Praktisch

Het persmoment ‘het verleden ontvangt de toekomst’ vindt plaats op 12 juni om 11 u. in SBS De Brug. Er is een bijkomend fotomoment voor de leerlingen van de Sint Jozefsschool op 12 juni om 14.30 u. in de Seringenstraat 59.

De feestelijke opening van het kunstenparcours is op vrijdag 16 juni om 18 u. in de Oude Brouwerij, Spanjestraat 62. Ook het boek dat gerealiseerd werd door de enthousiaste samenwerking van 43 kinderen uit SBS De Brug en de Sint Jozefsschool, vzw De Batterie en stad Roeselare wordt er voorgesteld.

Zaterdag 17 en zondag 18 juni 2017 kan iedereen van 10 u. tot 18 u. de tentoonstelling en de bijhorende kunstenroute bezoeken. Starten doe je bij de expositie in de Oude Brouwerij, Spanjestraat 62

Meer info: www.roeselare.be/spelenmetdestad/toekomstvanRSL